Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Miesięcznik TERAPIA jest przeznaczony tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami
i rozporządzeniami)

 

Zapraszamy do przeczytania wydań TERAPII poświęconych w całości SARS-CoV-2 i COVID-19 oraz pojedynczych artykułów poświęconych tej tematyce, które ukazały się w innych numerach naszego miesięcznika.

Mamy nadzieję, że artykuły przygotowane przez wybitnych specjalistów medycyny pozwolą na uporządkowanie aktualnego (w momencie wydania) stanu wiedzy na temat wirusa i ułatwią lekarzom podejmowanie możliwie najtrafniejszych decyzji w walce  o zdrowie pacjentów.

 


Numery

 


Artykuły

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem