Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VII, NR 9 (80)

WRZESIEŃ 1999
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego Autorzy: Stefan Rywik slowa kluczowe: ciśnienie tętnicze,epidemiologia,krążenie,nadciśnienie,nadciśnienie tętnicze

Postępy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego wtórnego Autorzy: Włodzimierz Januszewicz slowa kluczowe: arteriografia nerkowa,diagnostyka,guz chromochłonny nadnerczy,interna,kaptopryl,leczenie,nadciśnienie,pheochromocytoma,pierwotny hiperaldosteronizm,test aspirynowy,test pionizacji

Rola badania echokardiograficznego w postępowaniu z chorymi z nadciśnieniem tętniczym. Autorzy: Tomasz Pasierski slowa kluczowe: badanie echokardiograficzne,diagnostyka echkardiograficzna,echokardiografia,nadciśnienie,nadciśnienie tętnicze

Nerki a nadciśnienie tętnicze - aspekty patogenetyczne i leczenie Autorzy: Andrzej Więcek, Ebrhard Ritż slowa kluczowe: nadciśnienie,nerki,patogeneza,patogeneza nadcisnienia,choroby nerek,kłębuszki nerkowe

Współczesna terapia nadciśnienia tętniczego a badania HOT - miejsce antagonistów wapnia Autorzy: Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: antagoniści wapnia,badania HOT,HOT,nadciśnienie tętnicze,terapia

Antagoniści receptora angiotensyny II w leczeniu naciśnienia tętniczego Autorzy: Halina Adamska -Dyniewska slowa kluczowe: anatagoniści,angiotensyna,działanie angiotensyny,konwertaza angiotensyny,nadciśnienie tętnicze,receptor,receptor AT1,receptory

Sen a choroby układu krążenia Autorzy: Krzysztof Narkiewicz slowa kluczowe: sen,układ krążenia,bezdech,mikroneurografia,nagła śmierć

Terapia hipotensyjna u osób w wieku podeszłym Autorzy: Agata Adamkiewicz-Piejko, Tomasz Grodzicki slowa kluczowe: beta blokery,diuretyki,geriatria,inhibitory konwertazy,nadciśnienie,terapia

Edukacja chorych w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Tomasz Grodzicki, Krzyszto Narkiewicz, Radosław Szczęch slowa kluczowe: ciśnienie tetnicze,edukacja chorych,kontrola ciśnienia,nadciśnienie tętnicze,ryzyko,szkolenie

Leki kardiologiczne nowo zarejestrowane w Polsce Autorzy: Aneta Soliło-Mierzejewska slowa kluczowe: Acebutolol,Acenor,Atenolol,Nebilet,nowe leki,Physiotens

Lek stosowany w leczeniu otyłości nowo zarejstrowany w Polsce Autorzy: Aneta Soliło-Mierzejewska slowa kluczowe: leczenie otyłości,otyłość,Xenical

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem