Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 5 z.1 (151)

MAJ 2004
Temat: KARDIODIABETOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Kardiodiabetologia - nowy ważny kierunek w medycynie Autorzy: Jacek Sieradzki slowa kluczowe: kardiodiabetologia,leczenie wieloczynnikowe

Prewencja cukrzycy - zapobieganiem chorobom układu krążenia Autorzy: Jacek Sieradzki slowa kluczowe: zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym,prewencja cukrzycy,kardiodiabetologia

Wieloczynnikowa etiologia i strategie redukcji ryzyka choroby wieńcowej w cukrzycy Autorzy: Elżbieta Kozek slowa kluczowe: choroba wieńcowa,cukrzyca,czynniki ryzyka,pierwotna i wtórna prewencja

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy - postępy w leczeniu Autorzy: Barbara Idzior-Waluś slowa kluczowe: leczenie,cukrzyca,hiperlipidemia,dyslipidemia

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u chorych na cukrzycę Autorzy: Elżbieta Kozek slowa kluczowe: mikroangiopatia,cukrzyca typu 2,nadciśnienie tętnicze,cukrzyca typu 1,miażdżyca naczyń,leczenie nadciśnienia

Postępy w diagnostyce i leczeniu cukrzycowej neuropatii sercowo-naczyniowej Autorzy: Przemysław Witek slowa kluczowe: neuropatia autonomiczna,cukrzyca,testy sercowo-naczyniowe

Kardiomiopatia cukrzycowa Autorzy: Danuta Galicka-Latała slowa kluczowe: kardiomiopatia cukrzycowa,postępowanie terapeutyczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem