Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 5 z.2 (152)

MAJ 2004
Temat: REUMATOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zastosowanie allopurynolu w leczeniu chorych na dnę moczanową Autorzy: Irena Zimmermann-Górska slowa kluczowe: allopurynol,hiperurykemia,dna moczanowa

Leczenie czynnikami biologicznymi chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Autorzy: Aleksandra Kołczewska slowa kluczowe: adalimumab,anty TNF-α,zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,infliksimab,etanercept

Zespół SAPHO - rozpoznanie i współczesne możliwości terapeutyczne Autorzy: Honorata Pietrzak-Kaczmarek slowa kluczowe: leczenie,SAPHO,rozpoznanie

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych Autorzy: Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska slowa kluczowe: AIDS,szpiczak mnogi,talidomid,reumatoidalne zapalenie stawów,trądowy rumień guzowaty

Twardzina układowa - możliwości leczenia Autorzy: Honorata Pietrzak-Kaczmarek slowa kluczowe: leczenie,twardzina układowa

Panniculitis Autorzy: Aleksandra Tuchocka-Piotrowska slowa kluczowe: choroba Pfeifera - Webera - Christiana,panniculitis,panniculitis - arthritis - pancreatitis

Znaczenie badania płynu stawowego w rozpoznaniu barwnikowego kosmkowo-guzkowego zapalenia błony maziowej Autorzy: Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska slowa kluczowe: Pigmented Villonodular synovitis ,synowiocyty,komórki sygnetowe,badanie płynu stawowego,barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej,PVNS

Układ nerwowy u chorych na twardzinę układową Autorzy: Przemysław Kotyla, Bogna Śliwińska-Kotyla, Magdalena Kopeć, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: układ nerwowy,twardzina układowa

Leptyna w chorobach narządu ruchu Autorzy: Magdalena Kopeć, Anna Kotulska, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: zapalenie,leptyna,czynnik martwicy nowotworów

Miopatie mitochondrialne Autorzy: Anna Kotulska, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: objawy,NARP,miopatia mitochondrialna,DNA mitochondrialne,CPEO,LHON,MERRF,zespół MELAS,zespół Pearsona,MNGIE,klasyfikacja

Algodystrofia. Zespół odruchowej dystrofii współczulnej Autorzy: Marcin Koncewicz, Małgorzata Szarzyńska-Ruda, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: choroba Sudecka,algodystrofia,zespół odruchowej dystrofii współczulnejr

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem