Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 7-8 (154)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2004
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Nadciśnienie tętnicze w Polsce a aktualne zalecenia towarzystw europejskich w zakresie prewencji chorób układu krążenia Autorzy: Tomasz Zdrojewski, Piotr Bandosz, Bogdan Wyrzykowski slowa kluczowe: zalecenia międzynarodowe,choroby układu sercowo-naczyniowego,nadciśnienie tętnicze,epidemiologia,prewencja

Nadciśnienie tętnicze a palenie papierosów Autorzy: Radosław Szczęch, Dagmara Hering, Anna Szyndler,Krzysztof Narkiewicz slowa kluczowe: styl życia,leczenie,nadciśnienie tętnicze,palenie tytoniu

Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca - czy rzeczywiście nieunikniony ciąg zdarzeń? Autorzy: Piotr Ponikowski, Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,niewydolność serca,prewencja

Chronoterapia nadciśnienia tętniczego Autorzy: Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski slowa kluczowe: chronobiologia,chronoterapia,zmienność ciśnienia tętniczego,nadciśnienie tętnicze

Znaczenie najnowszych badań i wytycznych w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze Autorzy: Tomasz Grodzicki slowa kluczowe: badania laboratoryjne,duże programy,nadciśnienie tętnicze,wytyczne

Leczenie chorych z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłymi chorobami nerek w okresie wyrównanym i niewyrównanym Autorzy: Franciszek Kokot, Rafał Ficek, Maciej Bułanowski slowa kluczowe: hiperkaliemia,nadciśnienie tętnicze,leczenie przewlekłej niewydolności nerek

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorego z łagodnym rozrostem stercza Autorzy: Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: doksazosyna,alfa blokery,nadciśnienie tętnicze,łagodny rozrost stercza,tamsulosyna

Współczesne miejsce leków beta adrenolitycznych w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: betaksolol,nadciśnienie tętnicze,leki beta adrenolityczne

Antagoniści receptorów aldosteronu w świetle ostatnich badań Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: zawał serca,niewydolność serca,patofizjologia,aldosteron,antagoniści receptorów aldosteronu,nadciśnienie tętnicze

Leczenie zaburzeń lipidowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym w świetle najnowszych badań klinicznych Autorzy: Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek slowa kluczowe: zmiana stylu życia,docelowe stężenia,nadciśnienie tętnicze,zaburzenia lipidowe,farmakoterapia,redukcja ryzyka

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży Autorzy: Mieczysław Litwin slowa kluczowe: dzieci,nadciśnienie tętnicze,nadciśnienie ciężkie u dzieci,leki hipotensyjne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem