Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 11 (158)

LISTOPAD 2004
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Astma oskrzelowa u dzieci - diagnostyka i leczenie Autorzy: Urszula Jędrys-Kłucjasz, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: diagnostyka,astma,leczenie,dzieci

Nadreaktywność oskrzeli i nieswoiste testy prowokacji dooskrzelowej w diagnostyce astmy Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek slowa kluczowe: nadreaktywność oskrzeli,astma,testy dooskrzelowej prowokacji,zapalenie

Glikokortykosteroidy wziewne a regulacja nerwowa i hormonalna u dzieci chorych na astmę oskrzelową Autorzy: Zbigniew Doniec, Krystyna Pierzchała-Koziec, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: leptyna,regulacja neurohormonalna,astma oskrzelowa,peptydy opioidowe,grelina

Leki antyleukotrienowe - działanie nie tylko przeciwastmatyczne Autorzy: Teresa Marek-Szydłowska, Piotr Sawiec, Lesław Szydłowski slowa kluczowe: leukotrieny

Przewlekły kaszel: patofizjologia odruchu kaszlu, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia Autorzy: Agata Świerczek slowa kluczowe: neurokininy,receptory kaszlu,kaszel,odruch kaszlowy,nadreaktywność,astma

Pierwotna dyskinezja rzęsek Autorzy: Jacek Pawlik slowa kluczowe: ultrastruktura rzęsek,dyskinezja rzęsek,funkcja rzęsek,zespół Kartagenera

Atopowe zapalenie skóry - pierwsza manifestacja kliniczna choroby alergicznej Autorzy: Małgorzata Wanat-Krzak, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: leczenie,atopowe zapalenie skóry,dzieci,marsz alergiczny

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem