Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 12 (159)

GRUDZIEŃ 2004
Temat: PSYCHIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Farmakogenetyka leków neuroleptycznych Autorzy: Joanna Hauser, Anna Leszczyńska-Rodziewicz slowa kluczowe: układ dopaminergiczny,farmakogenetyka,schizofrenia,leki neuroleptyczne,układ serotoninergiczny

Wpływ leków neuroleptycznych na funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię Autorzy: Alina Borkowska, Janusz Rybakowski slowa kluczowe: funkcje poznawcze,schizofrenia,pamięć operacyjna,leki neuroleptyczne

Leki normotymiczne Autorzy: Janusz Rybakowski slowa kluczowe: lamotrygina,walproinian,lek normotymiczny,choroba afektywna dwubiegunowa,lit,karbamazepina,atypowe leki neuroleptyczne

Leczenie depresji w chorobach neurologicznych Autorzy: Jan Jaracz slowa kluczowe: depresja,otępienie,stwardnienie rozsiane,leczenie,udar mózgu,choroba Parkinsona,padaczka

Zaburzenia psychiczne w chorobach endokrynnych i ich leczenie Autorzy: Aleksandra Suwalska, Dorota Łojko slowa kluczowe: cukrzyca,zaburzenia psychiczne,dysfunkcja osi tarczycowej,dysfunkcja osi nadnerczowej

Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska slowa kluczowe: układ serotoninergiczny,zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne,inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,terapia poznawczo-behawioraln

Leczenie zespołu stresu pourazowego - PTSD Autorzy: Janusz Heitzman slowa kluczowe: psychoterapia PTSD,farmakoterapia PTSD,PTSD - zespół stresu pourazowego,ASD - zespół ostrego stresu

Leczenie zaburzeń odżywiania się Autorzy: Andrzej Rajewski slowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny,zaburzenia odżywiania się,bulimia,leczenie

Farmakologiczne leczenie zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością Autorzy: Filip Rybakowski, Andrzej Rajewski slowa kluczowe: farmakoterapia,zespół deficytu uwagi z nadruchliwością,układ noradrenergiczny,układ dopaminergiczny

Internet w rękach lekarza psychiatry Autorzy: Jarosław Malec slowa kluczowe: psychiatria,serwisy psychiatryczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem