Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIII, NR 3 z.2 (164)

MARZEC 2005
Temat: REUMATOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Jacek Szechiński

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia Autorzy: Ryszard Międzybrodzki, Jerzy Świerkot, Jacek Szechiński slowa kluczowe: objawy niepożądane,leki,terapia schorzeń reumatycznych,układ krążenia,interakcje leków

Drabina analgetyczna według WHO i jej znaczenie w reumatologii Autorzy: Jacek Szechiński, Arkadiusz Chlebicki slowa kluczowe: NLPZ,opioidy,ból

Postępy w leczeniu nadciśnienia płucnego Autorzy: Krzysztof Borysewicz slowa kluczowe: układowe choroby tkanki łącznej,nadciśnienie płucne,leczenie

Powikłania nerkowe związane z podawaniem leków modyfikujących przebieg choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów Autorzy: Piotr Wiland, Grażyna Jaworska-Górna slowa kluczowe: złoto,cyklosporyna,reumatoidalne zapalenie stawów,uszkodzenie nerek,metotreksat

Od hematologii do reumatologii - wspólne doświadczenia w terapii Autorzy: Bożena Kowalewska, Marek Zawadzki slowa kluczowe: rituksimab,zespół LGL,choroba Stilla,zespół Felty’ego,plazmafereza

Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów Autorzy: Lek. med. Magdalena Sokalska-Jurkiewicz, dr hab. med. Piotr Wiland, slowa kluczowe: witaminy,kwasy tłuszczowe,reumatoidalne zapalenie stawów,dieta,antyoksydanty

Aktualne poglądy na temat farmakoterapii osteoporozy Autorzy: Katarzyna Gruszecka-Marczyńska, Helena Śmiechowicz slowa kluczowe: analog parathormonu,SERM,osteoporoza,bisfosfoniany,ranelinan strontu

Postępy w leczeniu zapaleń naczyń Autorzy: Piotr Wiland, Marta Madej slowa kluczowe: metotreksat,cyklofosfamid,zapalenie naczyń,ziarniniak Wegenera,kortykosteroidy

Znaczenie metotreksatu w monoterapii i terapiach złożonych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Autorzy: Jerzy Świerkot, Ryszard Międzybrodzki slowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów,metotreksat

Za i przeciw stosowaniu inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS) w praktyce klinicznej Autorzy: Beata Nowak, Jacek Szechiński slowa kluczowe: cNOS,NO,nNOS,indukowana syntaza tlenku azotu,śródbłonkowa syntaza tlenku azotu,syntaza tlenku azotu,tlenek azotu,konstytutywna syntaza tlenku azotu,neuronalna syntaza tlenku azotu,inhibitory syntazy tlenku azotu,iNOS,NOS,eNOS

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem