Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIII, NR 7-8 (168)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2005
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego Autorzy: Kalina Kawecka-Jaszcz, Piotr Jankowski slowa kluczowe: algorytm SCORE,czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,ocean ryzyka sercowo-naczyniowego

Zalecenia Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: zalecenia,nadciśnienie tętnicze,diagnostyka,leczenie

Czynniki żywieniowe w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego Autorzy: Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska slowa kluczowe: leczenie,profilaktyka,nadciśnienie tętnicze,dieta

Miejsce amlodypiny w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle dużych badań klinicznych Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: zalecenia,badania kliniczne,antagoniści wapnia,amlodypina

Wielopoziomowa blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron w leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego Autorzy: Leszek Tylicki, Bolesław Rutkowski slowa kluczowe: aldosteron,renina,angiotensyna

Preparat złożony z antagonisty receptora angiotensyny II (walsartanu) i hydrochlorotiazydu - nowe możliwości terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: leczenie skojarzone,nadciśnienie tętnicze,walsartan,hydrochlorotiazyd

Hipo- i hiperkaliemia jako problem kliniczny Autorzy: Franciszek Kokot slowa kluczowe: hipokaliemia,hiperkaliemia

Nowe leki hipotensyjne Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: leczenie,nowe leki hipotensyjne,nadciśnienie tętnicze

Współczesne wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych Autorzy: Longina Kłosiewicz-Latoszek, Barbara Cybulska slowa kluczowe: farmakoterapia,dieta,hipercholesterolemia,aterogenna dyslipidemia

Współczesne wytyczne i zasady postępowania z chorym na cukrzycę typu 2 Autorzy: Jacek Sieradzki slowa kluczowe: prewencja,leczenie,cukrzyca typu 2,postępowanie,obecne zalecenia

Wpływ leczenia hipotensyjnego na nowe przypadki cukrzycy Autorzy: Stanisław Czekalski slowa kluczowe: beta-adrenolityki,diuretyk,nadciśnienie tętnicze,leczenie,nowe przypadki cukrzycy

Profilaktyka udaru - nie tylko leki przeciwpłytkowe Autorzy: Anna Członkowska, Maciej Niewada slowa kluczowe: leki przeciwpłytkowe,profilaktyka wtórna,udar mózgu,profilaktyka pierwotna,endarterektomia tętnicy szyjnej

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem