Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIII, NR 9 (170)

WRZESIEŃ 2005
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Leki przeciwpłytkowe - aktualne wytyczne i rekomendacje, problemy terapii przeciwpłytkowej 2005 Autorzy: Łukasz A. Małek, Krzysztof J. Filipiak slowa kluczowe: oporność na leki,leki przeciwpłytkowe,badania kliniczne,aktywacja płytek

Leki hipolipemizujące Autorzy: Monika Szpotańska, Marcin Grabowski slowa kluczowe: prewencja wtórna,zaburzenia lipidowe,cele terapeutyczne

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron Autorzy: Marek Postuła, Michał Marchel, Krzysztof J. Filipiak slowa kluczowe: antagoniści aldosteronu,antagoniści receptorów AT1 dla angiotensyny II,zawał serca,inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę,leczenie

Beta-adrenolityki Autorzy: Renata Główczyńska, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: prewencja wtórna,beta-adrenolityki,choroba wieńcowa

Pacjent z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym Autorzy: Rajmund Zaczek, Maria Jakubowska-Najnigier slowa kluczowe: zawał serca,pomostowanie aortalno-wieńcowe,choroba niedokrwienna serca,oporne nadciśnienie tętnicze

Pacjent z chorobą niedokrwienną serca i przewlekłą niewydolnością nerek Autorzy: Marek Roik, Artur Oręziak slowa kluczowe: leczenie,przewlekła niewydolność nerek,choroba niedokrwienna serca,czynniki ryzyka,diagnostyka

Pacjent z chorobą niedokrwienną serca i zaburzeniami rytmu Autorzy: Dariusz A. Kosior, Rajmund Zaczek slowa kluczowe: leczenie,rokowanie,zaburzenia rytmu,choroba niedokrwienna serca

Pacjent z chorobą niedokrwienną serca i stenozą aortalną Autorzy: Piotr Scisło, Janusz Kochanowski slowa kluczowe: postępowanie,choroba wieńcowa,zwężenie zastawki aortalnej

Miażdżyca tętnic szyjnych u pacjenta z chorobą wieńcową - opis przypadku Autorzy: Arkadiusz Pietrasik, Adam Rdzanek, Janusz Kochman slowa kluczowe: tętnice wieńcowe,tętnice szyjne,miażdżyca,angioplastyka

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem