Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIII, NR 11 (172)

LISTOPAD 2005
Temat: PSYCHIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zasady leczenia nawracających zaburzeń afektywnych (2004) Autorzy: Stanisław Pużyński, Antoni Kalinowski, Iwona Koszewska, Ewa Pragłowska, Łukasz Święcicki slowa kluczowe: zaburzenia afektywne, standardy, wytyczne, terapia

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne depresji dzieci i młodzieży Autorzy: Irena Namysłowska slowa kluczowe: młodzież,dzieci,depresja

Depresja lekooporna Autorzy: Stanisław Pużyński slowa kluczowe: elektrowstrząsy,leczenie kombinowane,lekooporność,depresja,optymalizacja leczenia,potencjalizacja działania leków przeciwdepresyjnych

Pozycja farmakoterapii depresji zimowej Autorzy: Łukasz Święcicki slowa kluczowe: depresja zimowa,choroba afektywna sezonowa,farmakoterapia

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w terapii schizofrenii Autorzy: Marek Jarema slowa kluczowe: leki II generacji,schizofrenia,farmakoterapia

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w zaburzeniach psychicznych wieku podeszłego Autorzy: Tadeusz Parnowski, Agnieszka Borzym slowa kluczowe: leki przeciwpsychotyczne,leczenie,wiek podeszły,zaburzenia psychiczne

Stymulacja magnetyczna jako metoda leczenia depresji Autorzy: Sławomir Fornal slowa kluczowe: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna,depresja

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem