Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIV, NR 1 (174)

STYCZEŃ 2006
Temat: NEUROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Nowe tendencje w terapii udaru niedokrwiennego mózgu Autorzy: Witold Palasik slowa kluczowe: leczenie farmakologiczne, udar, jakość życia pacjenta

Leki antykoncepcyjne a udary mózgu Autorzy: Ewa Nagańska slowa kluczowe: udar mózgu, doustna antykoncepcja hormonalna, czynniki ryzyka

Zakrzepica naczyń żylnych mózgu - problemy diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Urszula Fiszer slowa kluczowe: udar mózgu, zakrzepica naczyń żylnych mózgu, leczenie przeciwkrzepliwe

Leczenie padaczki Autorzy: Ałbena Grabowska-Grzyb slowa kluczowe: leczenie padaczki, padaczka, padaczka nowozdiagnozowana, padaczka lekooporna

Czy leki przeciwpadaczkowe mają wpływ na zaburzenia pamięci u chorych z padaczką? Autorzy: Joanna Jędrzejczak slowa kluczowe: pamięć, padaczka, leki przeciwpadaczkowe

Psychotropowe działanie leków przeciwpadaczkowych Autorzy: Ałbena Grabowska-Grzyb slowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, leki przeciwpadaczkowe, działanie psychotropowe

Rozpoznawanie i różnicowanie zespołów otępiennych Autorzy: Wanda Lipczyńska-Łojkowska slowa kluczowe: zaburzenia funkcji poznawczych, otępienie, diagnostyka neurologiczna

Postępy w terapii choroby Alzheimera Autorzy: Cezary Siemianowski slowa kluczowe: memantyna, nowe leki w otępieniu, otępienie, leczenie otępień, inhibitory sekretaz

Postępowanie w zaawansowanej chorobie Parkinsona Autorzy: Małgorzata Michałowska slowa kluczowe: zaawansowana choroba Parkinsona, postępowanie

Potrzeby i oczekiwania przedstawicieli różnych religii w okresie choroby Autorzy: Jacek J. Pruszyński slowa kluczowe: pacjenci, choroba, różnice wyznaniowe

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem