Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIV, NR 2 z.2 (176)

LUTY 2006
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Rola hiperinflacji w POChP - czy należy ją leczyć? Autorzy: Władysław Pierzchała slowa kluczowe: leczenie, hiperinflacja, POChP

Przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc - dwie składowe Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) Autorzy: Julita Stępień, Joanna Domagała-Kulawik, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: rozedma, POChP, PZO

Wpływ palenia papierosów na układ immunologiczny Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: granulocyty, makrofagi, palenie papierosów, układ immunologiczny, limfocyty

Inhibitory fosfodiesterazy - nowa szansa w leczeniu POChP Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, astma, teofilina, inhibitory PDE-4

Kortykoterapia w obturacji dróg oddechowych - wybór leku należy do ciebie Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, astma, kortykosteroidy

Wpływ sposobu podawania leku na skuteczność terapii w astmie i POChP Autorzy: Wacław Droszcz slowa kluczowe: POChP, astma, drogi stosowania leków

Testy diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu astmy wysiłkowej Autorzy: Katarzyna Hildebrand, Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: nadreaktywność oskrzeli, powysiłkowy skurcz oskrzeli, astma wysiłkowa, badania wysiłkowe, hiperwentylacja izokapniczna

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dzieci - racjonalna antybiotykoterapia Autorzy: Katarzyna Krenke, Marek Kulus slowa kluczowe: antybiotykoterapia, dzieci, zakażenia dolnych dróg oddechowych

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae jako czynnik zakażeń układu oddechowego Autorzy: Rafał Krenke slowa kluczowe: pozaszpitalne zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego, Chlamydia pneumoniae, astma, POChP

Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego u dzieci Autorzy: Danuta Chmielewska-Szewczyk slowa kluczowe: profilaktyka zakażeń układu oddechowego,szczepienia ochronne

Występowanie gruźlicy w Polsce w latach 2002-2004 Autorzy: Tadeusz M. Zielonka slowa kluczowe: chorobowość, zapadalność, gruźlica, epidemiologia, Polska

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem