Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIV, NR 3 (177)

MARZEC 2006
Temat: OSTEOPOROZA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Roman S. Lorenc

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Strategia diagnostyki osteoporozy 2006 Autorzy: Roman S. Lorenc, Elżbieta Karczmarewicz slowa kluczowe: BMD, ryzyko złamań, markery obrotu kostnego

Udział czynników ryzyka złamania kości w algorytmie diagnostycznym osteoporozy Autorzy: Jerzy Przedlacki slowa kluczowe: zapobieganie, osteoporoza, czynniki ryzyka, algorytm, diagnostyka, leczenie, złamanie kości

Ocena złamań trzonów kręgowych przy wykorzystaniu morfometrii Autorzy: Dr n. med. Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński slowa kluczowe: złamania, osteoporoza, morfometria rentgenowska, morfometria densytometryczna

Leczenie osteoporozy w świetle medycyny opartej na dowodach Autorzy: Sylwia Rotkegel, Andrzej Więcek slowa kluczowe: medycyna oparta na dowodach, osteoporoza, leczenie

Wytyczne dotyczące profilaktyki osteoporozy ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom Autorzy: Edward Czerwiński, Przemysław Borowy slowa kluczowe: starzenie się, witamina D, profilaktyka, osteoporoza, upadki, wapń, złamania

Znaczenie ruchu w profilaktyce i leczeniu następstw osteoporozy Autorzy: Krystyna Księżopolska-Orłowska slowa kluczowe: ruch, osteoporoza

Wpływ współpracy lekarza z pacjentem na efektywność leczenia osteoporozy Autorzy: Ewa Sewerynek slowa kluczowe: osteoporoza, ciągłość terapii, długoterminowe przestrzeganie zasad terapii, stopień (zakres) stosowania się do zaleceń lekarskich

Osteoporozy wtórne Autorzy: Maria Rell-Bakalarska slowa kluczowe: profilaktyka, złamania, osteoporoza wtórna, masa mineralna kości, terapia

Miejsce stomatologa w diagnozowaniu chorych z osteoporozą Autorzy: Wojciech Pluskiewicz, Bogna Drozdzowska, Hanna Hüpsch slowa kluczowe: osteoporoza, diagnostyka, stomatologia

Szlak RANKL/RANK/OPG i jego znaczenie w fizjologii i patofizjologii kości Autorzy: Edyta Kryśkiewicz, Roman S. Lorenc slowa kluczowe: dojrzewanie osteoklastów, szlak RANKL/RANK/OPG, RANKL, metabolizm kostny, RANK, OPG

Badania równoważności biologicznej odpowiedników na przykładzie preparatu Ostemax 70 Autorzy: Waldemar Zieliński slowa kluczowe: biorównoważność

XVII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne - Sesja plakatowa Autorzy: U. Szymańska, G. Jagielska, E. Tomaszewicz-Libudzic, T. Wolańczyk, A. Brzozowska-Binda slowa kluczowe: CAP, witamina D, osteopenia, samoistna osteoporoza, osteodystrofia nerkowa, dysplazja włóknista, anorexia, metabolizm kostny, czynniki genetyczne, patogeneza osteoporozy, idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza, pamidronian, WZW B

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem