Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIV, NR 9 z.2 (184)

WRZESIEŃ 2006
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: dr hab. n. med. Grzegorz Raczak, prof. nadzw. AMG

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Farmakoterapia w zapobieganiu komorowym zaburzeniom rytmu serca i nagłym zgonom sercowym Autorzy: Małgorzata Szwoch, Antoni B. Toruński, Grzegorz Raczak slowa kluczowe: arytmie komorowe, nagła śmierć sercowa, leczenie farmakologiczne

Stymulacja resynchronizująca jako metoda leczenia wybranych pacjentów z niewydolnością serca Autorzy: Ewa Lewicka-Nowak, Anna Faran, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Grzegorz Raczak slowa kluczowe: niewydolność serca, stymulacja resynchronizująca, stymulacja dwukomorowa

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca Autorzy: Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Andrzej Lubiński, Grzegorz Raczak slowa kluczowe: wszczepialny kardiowerter-defibrylator, nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu

Jakość życia, problemy psychologiczne i adaptacyjne po implantacji automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca Autorzy: Anna Kochańska, Beata Zarzycka, Grażyna Świątecka slowa kluczowe: implantowany kardiowerter-defibrylator, jakość życia

Przezskórna ablacja - metoda leczenia tachyarytmii nadkomorowych Autorzy: Tomasz Królak slowa kluczowe: ablacja, tachyarytmie nadkomorowe, migotanie przedsionków

Metody chirurgiczne leczenia migotania przedsionków Autorzy: Piotr Siondalski slowa kluczowe: metody chirurgiczne, migotanie przedsionków

Częstoskurcz nadkomorowy u dzieci i młodzieży - możliwości terapeutyczne Autorzy: Joanna Kwiatkowska, Piotr Potaż slowa kluczowe: częstoskurcz nadkomorowy, kardiologia dziecięca, leczenie

Znaczenie niechirurgicznej rewaskularyzacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca Autorzy: Bożena Zięba, Dariusz Ciećwierz, Wiesław Puchalski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: rewaskularyzacja mięśnia serca, angioplastyka wieńcowa, zaburzenia rytmu

Stosowanie wybranych leków kardiologicznych u chorych na przewlekłą niewydolność nerek Autorzy: Zbigniew Zdrojewski slowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, leki kardiologiczne, leczenie

Polekowy zespół wydłużonego QT Autorzy: Agnieszka Zienciuk, Anna Pazdyga, Grzegorz Raczak slowa kluczowe: tachyarytmie komorowe, nagła śmierć sercowa, sercowe kanały jonowe

Indukowane amiodaronem zaburzenia czynności tarczycy Autorzy: Anna Lewczuk slowa kluczowe: amiodaron, indukowana amiodaronem niedoczynność tarczycy, AIH, indukowana amiodaronem nadczynność tarczycy, AIT

Dronedaron, bezpieczeństwo i skuteczność nowego leku antyarytmicznego Autorzy: Jacek Petrusewicz, Tomasz Gorczyński slowa kluczowe: dronedaron, kanały jonowe, bezpieczeństwo, skuteczność, badania kliniczne, migotanie przedsionków

Obturacyjny bezdech senny i zaburzenia rytmu serca Autorzy: Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz slowa kluczowe: CPAP, badanie holterowskie EKG, zaburzenia rytmu serca, obturacyjny bezdech senny

Pomiar ciśnienia tętniczego w zaburzeniach rytmu serca Autorzy: Eliza Miszkowska, Leszek Bieniaszewski slowa kluczowe: arytmia, migotanie przedsionków, pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem