Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIV, NR 11 (186)

LISTOPAD 2006
Temat: MEDYCYNA BÓLU
Redaktor numeru: dr n. med. Maciej Hilgier

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Patofizjologia bólu ostrego Autorzy: Anna Przeklasa-Muszyńska, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek slowa kluczowe: ból ostry, patomechanizm, receptor, percepcja

Postępowanie terapeutyczne w zespołach bólowych narządu ruchu Autorzy: Magdalena Kocot-Kępska, Julian Dutka, Jan Dobrogowski slowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów,farmakoterapia,opioidy,leczenie wielokierunkowe

Leczenie bólu w chorobach reumatycznych Autorzy: Jacek Szechiński slowa kluczowe: ból ostry, ból przewlekły, drabina analgetyczna

Ból i zespoły bólowe wieku podeszłego Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Teofan M. Domżał, Klinika Neurologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie slowa kluczowe: zespoły neurologiczne, patogeneza, epidemiologia

Leczenie bólu u chorych na nowotwór - standardy i wytyczne Autorzy: Maciej Hilgier, Jerzy Jarosz slowa kluczowe: ból nowotworowy,drabina analgetyczna WHO,opioidy,algorytm postępowania w leczeniu bólu nowotworowego

Opioidy stosowane w zwalczaniu bólu nowotworowego Autorzy: Maciej Hilgier, Jerzy Jarosz slowa kluczowe: ból nowotworowy, opioidy

Codzienne bóle głowy Autorzy: Adam Stępień slowa kluczowe: leczenie, przewlekłe bóle głowy

Psychologiczne uwarunkowania bólu przewlekłego. Konsekwencje nieleczonego bólu Autorzy: Dorota Kazalska slowa kluczowe: lęk,psychiczna reakcja na ból, percepcja bólu, przewlekły ból,ból

Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem