Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIV, NR 12 (187)

GRUDZIEŃ 2006
Temat: PSYCHIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pużyński

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Metody stymulacji ośrodkowego układu nerwowego w leczeniu depresji Autorzy: Sławomir Fornal, Jarosław Torbiński slowa kluczowe: elektrowstrząsy,stymulacja nerwu błędnego,przezczaszkowa stymulacja magnetyczna,głęboka stymulacja mózgu,neuromodulacja,depresja

Postępy farmakoterapii uzależnienia od tytoniu, alkoholu i opioidów Autorzy: Bogusław Habrat slowa kluczowe: uzależnienie od tytoniu,uzależnienia od alkoholu,uzależnienie opioidowe,farmakoterapia

Zastosowanie inhibitorów cholinesteraz w psychogeriatrii Autorzy: Tadeusz Parnowski slowa kluczowe: inbihitory cholinesteraz,otępienie,zaburzenia świadomości,depresja,schizofrenia

Postępy farmakoterapii psychoz schizofrenicznych oraz nawracających zaburzeń afektywnych - blaski i cienie Autorzy: Stanisław Pużyński slowa kluczowe: psychozy schizofreniczne

Postępy farmakoterapii schizofrenii Autorzy: Małgorzata Rzewuska slowa kluczowe: farmakoterapia,schizofrenia,pierwszy epizod,objawy negatywne,lekooporność

Leki przeciwdepresyjne a ryzyko samobójstwa Autorzy: Łukasz Święcicki slowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne,tendencje samobójcze

Przyrost masy ciała i zespół metaboliczny związany ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych Autorzy: Tomasz Szafrański slowa kluczowe: otyłość,zespół metaboliczny,leki przeciwpsychotyczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem