Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XV, NR 2 (189)

LUTY 2007
Temat: NEUROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu Autorzy: Adam Kobayashi, Marta Skowrońska, Anna Członkowska slowa kluczowe: udar niedokrwienny mózgu,tromboliza,okno terapeutyczne,badania kliniczne

Kontrola ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu Autorzy: Katarzyna Grabska, Adam Kobayashi slowa kluczowe: udar mózgu,ciśnienie tętnicze,rokowanie,leki hipotensyjne

Angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu Autorzy: Adam Kobayashi, Paweł Białek, Anatol Dowżenko, Anna Członkowska slowa kluczowe: angioplastyka,stent,endarterektomia,udar niedokrwienny mózgu,neuroprotekcja,profilaktyka

Zespół hiperperfuzyjny Autorzy: Julia Jędrzejewska, Adam Kobayashi slowa kluczowe: zespół hiperperfuzyjny,endarterektomia,angioplastyka,przepływ mózgowy,obrzęk naczyniopochodny,stentowanie,tętnica szyjna wewnętrzna

CADASIL jako genetycznie uwarunkowana przyczyna postępującego otępienia w średnim wieku Autorzy: Anna Śliwińska, Marta Skowrońska slowa kluczowe: CADASIL,nawracające udary podkorowe,otępienie,migrena,Notch3,GOM

Zaburzenia psychiczne w padaczce Autorzy: Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Maria Barańska-Gieruszczak, Krystyna Niedzielska slowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe,neuroleptyki,leki przeciwdepresyjne

Stwardnienie rozsiane - nie zawsze ciężka choroba Autorzy: Dagmara Mirowska-Guzel, Anna Członkowska slowa kluczowe: łagodne stwardnienie rozsiane,rokowanie,czynniki prognostyczne,niesprawność,badania epidemiologiczne,SM

Zaburzenia funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym Autorzy: Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Dagmara Mirowska-Guzel slowa kluczowe: SM,mózgowe SM,badanie neuropsychologiczne,zanik korowo-podkorowy,MR,PET

Powikłania krwotoczne po leczeniu trombolitycznym Autorzy: Tadeusz Mendel, Dagmara Mirowska-Guzel slowa kluczowe: krwawienie domózgowe,zawał krwotoczny,krwawienie śródmiąższowe,leczenie trombolityczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem