Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XV, NR 3 (190)

MARZEC 2007
Temat: KARDIODIABETOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ida Kinalska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Udział ostrej (poposiłkowej) hiperglikemii w rozwoju i przebiegu choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę typu 2 Autorzy: Marzena Dworacka slowa kluczowe: poposiłkowa hiperglikemia,cukrzyca,ryzyko sercowo-naczyniowe,choroba niedokrwienna serca

Leczenie stabilnej choroby wieńcowej u pacjentów z cukrzycą typu 2 Autorzy: Artur Dubicki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki slowa kluczowe: choroba wieńcowa,cukrzyca,leczenie

Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy po przezskórnych interwencjach wieńcowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 Autorzy: Urszula Sudnik, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki slowa kluczowe: stenty uwalniające leki,restenoza,cukrzyca

Przezskórne interwencje wieńcowe - czy zawsze bezpieczne u pacjentów z cukrzycą typu 2? Autorzy: Adam Komło, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki slowa kluczowe: cukrzyca,powikłania,przezskórne interwencje wieńcowe

Wpływ otyłości na powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy Autorzy: Ida Kinalska, Anna Popławska-Kita, Irina Kowalska, Maciej Kinalski, Anna Zonenberg, Beata Telejko slowa kluczowe: otyłość,powikłania sercowo-naczyniowe,cukrzyca,nadciśnienie tętnicze

Retinopatia cukrzycowa a choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy typu 2 Autorzy: Paweł Kraśnicki, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak slowa kluczowe: cukrzyca typu 2,choroba niedokrwienna serca,retinopatia cukrzycowa

Zaburzenia metaboliczne w zespole policystycznych jajników (PCOS) Autorzy: Maciej Kinalski, Irina Kowalska slowa kluczowe: zespół policystycznych jajników,zaburzenia metaboliczne

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą - wybrane sytuacje kliniczne Autorzy: Ewa Sitniewska, Adam Komło, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,cukrzyca,choroba wieńcowa,niewydolność serca,przewlekła choroba nerek,wiek podeszły

Adipocytokiny w przewlekłej niewydolności nerek Autorzy: Urszula Sudnik, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jolanta Małyszko slowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek,adipocytokiny

Długo działające analogi insulin ludzkich w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej - ich zastosowanie kliniczne i działania niepożądane Autorzy: Barbara Burak, Wiesław J. Zarzycki slowa kluczowe: glargina,detemir,cukrzyca,ciąża,lipoatrofia,alergia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem