Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XV, NR 4 z.2 (192)

KWIECIEŃ 2007
Temat: KARDIOLOGIA NIE JEDNO MA IMIĘ
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zatorowość płucna - czy mamy do niej serce? Autorzy: Anna M. Budaj slowa kluczowe: zatorowość płucna,żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Różne oblicza witalności: zaburzenia erekcji w kardiologii Autorzy: Anna Białowąs, Łukasz A. Małek slowa kluczowe: zaburzenia erekcji,choroby sercowo-naczyniowe,inhibitory fosfodiesterazy 5,interakcje lekowe

Kardioanalityka - rola nowoczesnych biomarkerów we współczesnej kardiologii Autorzy: Mateusz Śpiewak, Marcin Grabowski slowa kluczowe: kardioanalityka,biomarkery,stratyfikacja ryzyka

Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę Autorzy: Marek Postuła, Krzysztof J. Filipiak slowa kluczowe: cukrzyca,choroba wieńcowa,ostry zespół wieńcowy,czynniki ryzyka,leczenie

Inhibitory ACE w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych i cukrzycy po badaniu DREAM - czy jest jeszcze nadzieja? Autorzy: Krystyna Widecka slowa kluczowe: cukrzyca,badanie DREAM,inhibitory enzymu konwertujacego,prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych,nadciśnienie tętnicze

Protekcyjny wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny i sartanów w przewlekłej chorobie nerek Autorzy: Tomasz Imiela, Jacek Imiela slowa kluczowe: przewlekła choroba nerek,inhibitory konwertazy angiotensyny,antagoniści receptora angiotensynowego

Udar - metody terapii farmakologicznej Autorzy: dr n. med. Maciej Niewada, prof. dr n. med. Anna Członkowska, II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie slowa kluczowe: udar,pierwotna i wtórna profilaktyka,leczenie ostrej fazy udaru

Wielopoziomowa miażdżyca - metody leczenia zabiegowego Autorzy: Arkadiusz Pietrasik, Janusz Kochman, Adam Rdzanek, Joanna Wilczyńska, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: miażdżyca,angioplastyka,tętnice szyjne,tętnice wieńcowe

Tarczyca a serce Autorzy: Anna Błachowicz, Bożena Kryszałowicz, Edward Franek slowa kluczowe: jawna i subkliniczna nadczynność i niedoczynność tarczycy,poamiodaronowa nadczynność i niedoczynność tarczycy,indukowana jodem nadczynność tarczycy

Niewydolność serca po chemioterapii Autorzy: Sebastian Szmit, Renata Główczyńska, Cezary Szczylik, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: niewydolność serca,cytostatyki,chemioterapia,nowotwory

Obturacyjny bezdech podczas snu a ryzyko sercowo-naczyniowe Autorzy: lek. Renata Główczyńska, dr n. med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski slowa kluczowe: zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu,choroby sercowo-naczyniowe,tlenoterapia CPAP

Wpływ terapii zespołu snu z bezdechami na układ sercowo-naczyniowy Autorzy: Dr n. med. Wojciech Kukwa, lek. Renata Główczyńska slowa kluczowe: zespół snu z bezdechami,układ sercowo-naczyniowy

Farmakoterapia kardiologiczna a choroby przewodu pokarmowego Autorzy: Agnieszka Kołodzińska, Bartłomiej Ziółkowski slowa kluczowe: statyny,choroba wrzodowa,kwas acetylosalicylowy,klopidogrel,hepatotoksyczność

Genetyka jako element leczenia kardiologicznego w XXI wieku Autorzy: Łukasz A. Małek, Marek Kiliszek slowa kluczowe: farmakogenetyka,terapia genowa,choroby sercowo-naczyniowe

Czynniki psychologiczne w chorobach sercowo-naczyniowych - zapomniana strona kardiologii Autorzy: Karolina Małek, Łukasz A. Małek slowa kluczowe: choroby sercowo-naczyniowe,depresja,lęk,wrogość,ostry stres,czynniki psychologiczne

Chory kardiologiczny poddany operacji pozasercowej. Stanowisko lekarza konsultanta Autorzy: Maria Zawadzka, Agata Kącka, Ewa Byśko slowa kluczowe: chorzy kardiologiczni,operacje pozasercowe,opinia konsultanta kardiologa

Chory wysokiego ryzyka kwalifikowany do zabiegu chirurgicznego Autorzy: Agata Kącka, Maria Zawadzka slowa kluczowe: przedoperacyjna ocena pacjenta,chory wysokiego ryzyka,anestezja,kardiologia

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem