Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XV, NR 6 z.1 (194)

CZERWIEC 2007
Temat: GASTROENTEROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Stan współczesnych badań genetyczno-molekularnych w gastroenterologii Autorzy: Jerzy Ostrowski slowa kluczowe: genotyp,fenotyp,podatność genetyczna,choroby jednogenowe i złożone

Patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie choroby refluksowej przełyku Autorzy: Tomasz Wocial slowa kluczowe: zespoły pozaprzełykowe,test omeprazolowy,monitorowanie pH w przełyku,inhibitory pompy protonowej,choroba refluksowa przełyku,nadżerkowe zapalenie przełyku

Epidemiologiczne i kliniczne aspekty zakażenia Helicobacter pylori Autorzy: Witold Bartnik slowa kluczowe: amoksycylina,Helicobacter pylori,choroba wrzodowa żołądka,eradykacja,klaritromycyna,metronidazol,rak żołądka,choroba wrzodowa dwunastnicy

Dyspepsja czynnościowa - przyczyny, rozpoznawanie i leczenie Autorzy: Krzysztof Przytulski slowa kluczowe: dyspepsja,Helicobacter pylori,endoskopia,inhibitory pompy protonowej

Farmakoterapia nieswoistych chorób zapalnych jelit Autorzy: Witold Bartnik slowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego,choroba Leśniowskiego-Crohna,glikokortykosteroidy,5-aminosalicylany,azatiopryna,metotreksat,infliksimab,probiotyki

Osteopenia i osteoporoza w nieswoistych zapaleniach jelit Autorzy: Maria Elżbieta Ćwikła slowa kluczowe: osteopenia,osteoporoza,nieswoiste zapalenie jelit

Popromienne zapalenie jelita grubego Autorzy: Magdalena Chruścielewska-Kiliszek slowa kluczowe: uszkodzenie popromienne,zapalenie odbytnicy,radioterapia

Zasady nadzoru kolonoskopowego nad pacjentami po polipektomii endoskopowej i operacji z powodu raka jelita grubego Autorzy: Maciej Rupiński slowa kluczowe: polipy jelita grubego,polipy gruczolakowate,rak jelita grubego,kolonoskopia,nadzór po polipektomii,nadzór po operacji raka jelita grubego

Autoimmunologiczne choroby wątroby Autorzy: Andrzej Habior slowa kluczowe: wątroba,autoimmunologiczne zapalenie wątroby,marskość żółciowa,zapalenie dróg żółciowych,zespoły nakładania

Wybrane choroby metaboliczne wątroby Autorzy: Włodzimierz Zych slowa kluczowe: choroby metaboliczne wątroby,hemochromatoza,choroba Wilsona,niedobór alfa-1 antytrypsyny

Rozpoznawanie guzów wątroby za pomocą ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym Autorzy: Ireneusz Gierbliński slowa kluczowe: guzy wątroby,ultrasonografia z kontrastem

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem