Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XV, NR 7-8 (196)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2007
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Czy wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze wymaga leczenia hipotensyjnego? Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze,stan poprzedzający rozwój nadciśnienia tętniczego,leki hipotensyjne

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego - znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego Autorzy: Danuta Czarnecka, Grzegorz Bilo slowa kluczowe: nadciśnienie w godzinach porannych,poranny wzrost ciśnienia,całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia,nadciśnienie tętnicze,ryzyko sercowo-naczyniowe

Mała masa urodzeniowa, dystrofia wewnątrzmaciczna a choroba sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym Autorzy: Mieczysław Litwin slowa kluczowe: mała masa urodzeniowa,nadciśnienie tętnicze,programowanie płodowe,choroba sercowo-naczyniowa

Kwas moczowy a nadciśnienie tętnicze Autorzy: Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski slowa kluczowe: kwas moczowy,hiperurykemia,nadciśnienie tętnicze,terapia hipotensyjna

Nadciśnienie tętnicze - punkt widzenia endokrynologa Autorzy: Wojciech Zgliczyński slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,zespół Cushinga,akromegalia

Pheochromocytoma - znaczenie badań genetycznych Autorzy: Agata Kubaszek-Kornatowska, Mariola Pęczkowska slowa kluczowe: guz chromochłonny,diagnostyka,badanie genetyczne,mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2,MEN2,choroba von Hippla-Lindaua,VHL,nerwiakowłókniakowatość typu 1,NF1,zespół guza chromochłonnego i przyzwojaków,PPS/PGL

Możliwości hamowania układu renina-angiotensyna - stan obecny i perspektywy Autorzy: Joanna Ficek, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek slowa kluczowe: układ renina-angiotensyna-aldosteron,inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę,blokery receptora angiotensyny II,blokery receptora mineralokortykoidowego,inhibitory reniny,inhibitory obojętnej endopeptydazy,NEP

Starsze i nowsze leki hipotensyjne w świetle najnowszych badań klinicznych i metaanaliz Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego,leki hipotensyjne,metaanaliza,badania kliniczne

Miejsce inhibitorów konwertazy angiotensyny w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,wysokie ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych,inhibitory konwertazy angiotensyny,ramipryl

Miejsce antagonistów receptora angiotensyny II w świetle nowych (2007) wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,leczenie,antagoniści receptora angiotensyny II

Możliwości prewencji wtórnej udaru mózgu przy zastosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: udar mózgu,prewencja wtórna,antagoniści receptora angiotensyny II

Leczenie skojarzone oparte na antagoniście receptora angiotensyny II - miejsce preparatów złożonych Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,leczenie,preparaty złożone,antagoniści receptora angiotensyny II,walsartan,antagoniści wapnia,amlodypina,diuretyki tiazydowe,hydrochlorotiazyd

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem