Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XV, NR 12 (203)

GRUDZIEŃ 2007
Temat: REUMATOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość Autorzy: Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: reumatologia,postęp

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne Autorzy: Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: leki biologiczne,infliksymab,etanercept,adalimubab,rituksymab,abatacept,anakinra

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera Autorzy: Anna Kotulska, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: ziarniniakowatość Wegenera,cyklofosfamid

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego - współczesne możliwości i perspektywy Autorzy: Tomasz Dziewit, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: toczeń układowy rumieniowaty,leki immunosupresyjne,terapie celowane

Zachowawcze leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów Autorzy: Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów,niesteroidowe leki przeciwzapalne,chondroprotekcja,wiskosuplementacja

Choroby metaboliczne mięśni Autorzy: Magdalena Włoch, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: miopatie,choroby metaboliczne

Izolowane zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego Autorzy: Małgorzata Widuchowska, Anna Kotulska, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: ośrodkowy układ nerwowy,zapalenie naczyń

Choroba Stilla u dorosłych Autorzy: Sebastian Naglik, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: choroba Stilla u dorosłych,zapalenie wielostawowe,gorączka

Choroba Takayasu Autorzy: Anna Strojna-Pietrucha, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: choroba Takayasu,zapalenie aorty

Rabdomioliza Autorzy: Katarzyna Ratka, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: rabdomioliza,mioglobinuria,niewydolność nerek

Apoptoza a choroby reumatyczne Autorzy: Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: apoptoza,reumatoidalne zapalenie stawów,toczeń rumieniowaty układowy,twardzina układowa

Narząd ruchu w chorobach tarczycy Autorzy: Eugeniusz Józef Kucharz, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć-Mędrek slowa kluczowe: nadczynność tarczycy,niedoczynność tarczycy,zapalenie stawów,choroby mięśni,osteoporoza

Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej Autorzy: Magdalena Kopeć-Mędrek, Małgorzata Widuchowska, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: twardzina układowa,serce,włóknienie

Artropatia hemofilowa Autorzy: Ilona Szypuła, Eugeniusz Józef Kucharz slowa kluczowe: hemophilia,uszkodzenie stawów

Najczęstsze ostre dolegliwości bólowe w jamie brzusznej Autorzy: Agnieszka Muszyńska, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: kolka nerkowa,kolka żółciowa,kolka jelitowa,leczenie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem