Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 1 (204)

STYCZEŃ 2008
Temat: PSYCHIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Remisja w psychiatrii Autorzy: Jerzy Samochowiec, Justyna Pełka-Wysiecka, Przemysław Wysiecki, Agnieszka Samochowiec slowa kluczowe: lęk,schizofrenia,depresja,psychiatria,remisja

Wybrane zaburzenia psychiczne w chorobie Parkinsona i ich leczenie Autorzy: Justyna Pełka-Wysiecka, Wioletta Głowacka slowa kluczowe: choroba Parkinsona,zaburzenia psychiczne,psychofarmakoterapia

Zaburzenia lękowe - leczenie w świetle teorii etiopatogenetycznych Autorzy: Jolanta Kucharska-Mazur, Piotr Tybura slowa kluczowe: SNRI,benzodiazepiny,SSRI,zespoły lękowe

Zaburzenia psychiczne w padaczce Autorzy: Karolina Korwin-Piotrowska slowa kluczowe: padaczka,zaburzenia psychiczne,zaburzenia międzynapadowe,zaburzenia ponapadowe,zaburzenia napadowe

Terapia zaburzeń psychicznych w udarach mózgu Autorzy: Magdalena Podbielska, Jarosław Podbielski slowa kluczowe: terapia,zaburzenia psychiczne,udar mózgu

Bezsenność - diagnostyka i leczenie Autorzy: Andrzej Jasiewicz, Michał Wroński slowa kluczowe: bezsenność,terapia poznawczo-behawioralna,benzodiazepiny

ADHD - Zespół hiperkinetyczny a uzależnienia Autorzy: Izabela Gorzkowska slowa kluczowe: zespół hiperkinetyczny,ADHD,uzależnienia,dzieci,dorośli

Farmakogenetyka schizofrenii Autorzy: Piotr Tybura, Jolanta Kucharska-Mazur, Jerzy Samochowiec slowa kluczowe: farmakogenetyka,schizofrenia,psychofarmakoterapia

Objawy towarzyszące zaburzeniom odżywiania się - oddziaływania terapeutyczne Autorzy: Elżbieta Mikołajczyk slowa kluczowe: bulimia,leczenie,jadłowstręt,zaburzenia odżywiania się

Lit - lek zapomniany Autorzy: Małgorzata Woźniak slowa kluczowe: terapia litem,profilaktyka choroby afektywnej dwubiegunowej

Neurorehabilitacja jako forma oddziaływania terapeutycznego w chorobach psychicznych Autorzy: Monika Mak slowa kluczowe: plastyczność neuronalna,neurorehabilitacja poznawcza,deficyty poznawcze,schizofrenia,RehaCom

Psychoterapia zespołu zależności alkoholowej (specyficzne uwarunkowania terapii kobiet) Autorzy: Anna Konopka slowa kluczowe: alkoholizm,kobiety,psychoterapia

Terapia zespołu zależności alkoholowej na podstawie typologii alkoholizmu Lescha Autorzy: Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec slowa kluczowe: zespół zależności alkoholowej,typologia alkoholizmu Lescha,farmakoterapia,psychoterapia ZZA

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem