Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 2 z.1 (205)

LUTY 2008
Temat: MEDYCYNA RODZINNA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Migotanie przedsionków - problem nadal aktualny Autorzy: Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński slowa kluczowe: migotanie przedsionków,udar mózgu,niewydolność krążenia,echokardiografiia przezprzełykowa,kardiowersja,ablacja

Wybrane zagadnienia rehabilitacji kardiologicznej Autorzy: Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski slowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna,prewencja wtórna,choroba niedokrwienna serca,ostry zespół wieńcowy,niewydolność krążenia

Terapia zaburzeń lipidowych w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Agnieszka Masztalerz-Migas, Dominika Reksa, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: zaburzenia lipidowe,miażdżyca,statyny,fibraty,ezetymib,dieta ubogotłuszczowa

Hipoglikemia w przebiegu terapii doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi Autorzy: Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz slowa kluczowe: hipoglikemia,doustne leki przeciwcukrzycowe,monoterapia,leczenie skojarzone

Cukrzyca wtórna w przebiegu endokrynopatii Autorzy: Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska slowa kluczowe: cukrzyca,nieprawidłowa tolerancja glukozy,zaburzenia gospodarki węglowodanowej,endokrynopatie,choroby endokrynologiczne

Pacjent z POChP w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: POChP,rozpoznanie,leczenie,podstawowa opieka zdrowotna

Spirometria w gabinecie lekarza rodzinnego Autorzy: Jerzy Mosiewicz, Piotr Tutka, Wojciech Myśliński slowa kluczowe: spirometria,interpretacja,aspekty techniczne,kontrola jakości

Najnowsze metody terapii uzależnienia od nikotyny Autorzy: Donata Kurpas, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: nałóg palenia tytoniu,programy profilaktyki,terapia uzależnienia od nikotyny

Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego - czy jest możliwa w POZ? Autorzy: Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: infekcje układu oddechowego,lekarz rodzinny,racjonalna antybiotykoterapia

Terapia zachowawcza przewlekłej niewydolności żylnej i jej powikłań Autorzy: Donata Kurpas, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: przewlekła niewydolność żylna,leczenie zachowawcze,owrzodzenia żylne

Obrzęk limfatyczny kończyn - problem terapeutyczny Autorzy: Piotr Szyber, Przemysław Szyber slowa kluczowe: obrzęk limfatyczny kończyn,limfoscyntygrafia,stadia obrzęków,drenaż limfatyczny,kompresjoterapia

Niedokrwistości niedoborowe w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Donata Kurpas, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: niedokrwistość,niedobór żelaza,niedobór witaminy B12

Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu - problem pacjentów lekarza rodzinnego Autorzy: Dominika Reksa, Agnieszka Masztalerz-Migas, Andrzej Steciwko slowa kluczowe: borelioza z Lyme,kleszczowe zapalenie mózgu,lekarz rodzinny

Obserwacja wskazań terapeutycznych, skuteczności i tolerancji leczenia azytromycyną - analiza statystyczna badania Autorzy: Marzena Kubiczek-Jagielska slowa kluczowe: infekcje górnych dróg oddechowych,azytromycyna

Leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem immunostymulacji BCG i terapii fotodynamicznej Autorzy: Maria Bujnowska-Fedak slowa kluczowe: rak pęcherza moczowego,leczenie,dopęcherzowa chemioterapia,wlewki BCG,terapia fotodynamiczna

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem