Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 2 z.2 (206)

LUTY 2008
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)-diagnostyka i leczenie Autorzy: Szymon Tuchacz, Radosław Targoński, Dariusz Ciećwierz, Paweł Skarżyński, Wiesław Puchalski, Arkadiusz Nowak, Bożena Zięba, Marcin Gruchała, Anna Frankiewicz, Andrzej Rynkiewicz. slowa kluczowe: ostre zespoły wieńcowe,zawał serca,terapia reperfuzyjna

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST Autorzy: Anna Frankiewicz, Marta Taszner, Tomasz Borkowski, Marcin Gruchała, Bożena Zięba, Radosław Targoński, Paweł Skarżyński, Dariusz Ciećwierz, Wiesław Puchalski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST,niestabilna choroba wieńcowa,NSTEMI,leczenie

Leczenie inwazyjne STEMI i NSTEMI 2007-2008 Autorzy: Miłosz Jaguszewski, Radosław Targoński, Emilia Masiewicz, Maciej Duda, Paweł Skarżyński, Anna Frankiewicz, Wiesław Puchalski, Bożena Zięba, Łukasz Lewicki, Marcin Gruchała, Dariusz Ciećwierz slowa kluczowe: ostry zawał serca,przezskórne interwencje wieńcowe,implantacja stentów,zawał serca z uniesieniem odcinka ST,STEMI,zawał serca bez uniesienia odcinka ST,NSTEMI

Powikłania krwotoczne w ostrych zespołach wieńcowych Autorzy: Jerzy Bellwon, Wojciech Sobiczewski, Anna Frankiewicz, Wiesław Puchalski, Bogumiła Pałubicka, Irina Abłażewicz, Adam Grzybowski, Dariusz Ciećwierz, Radosław Targoński, Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: ostry zespól wieńcowy,leczenie przeciwkrzepliwe,powikłania krwotoczne

Kardiogenny obrzęk płuc Autorzy: Marcin Wirtwein, Marcin Gruchała, Wojciech Sobiczewski, Bartosz Curyłło, Miłosz Jaguszewski, Wiesław Puchalski, Bożena Zięba, Anna Frankiewicz, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: obrzęk płuc,kardiogenny obrzęk płuc,ostra niewydolność serca,AHF,ACPE

Nieinwazyjne metody wspomagania oddechu - zastosowanie w nagłych stanach kardiologicznych Autorzy: Marcin Wirtwein, Bartosz Curyłło, Marcin Gruchała, Wojciech Sobiczewski, Miłosz Jaguszewski, Wiesław Puchalski, Bożena Zięba, Anna Frankiewicz, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: obrzęk płuc,ostra niewydolność serca,wentylacja nieinwazyjna,CPAP,BiPAP,NIPPV

Wstrząs kardiogenny i zawał prawej komory w przebiegu ostrego zawału serca Autorzy: Bożena Zięba, Marcin Fijałkowski, Andrzej Koprowski, Rafał Gałąska, Wiesław Puchalski, Łukasz Lewicki, Paweł Skarżyński, Radosław Targoński, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: wstrząs kardiogenny,zawał serca,ostra niewydolność serca,zawał prawej komory

Mechaniczne powikłania zawału mięśnia sercowego Autorzy: Rafał Gałąska, Andrzej Koprowski, Marcin Fijałkowski, Michał Nedoszytko, Bożena Balita, Dariusz Ciećwierz, Łukasz Lewicki, Radosław Targoński, Paweł Skarzyński, Wiesław Puchalski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: pęknięcie wolnej ściany serca,pęknięcie przegrody międzykomorowej,pęknięcie mięśnia brodawkowatego,zawał mięśnia sercowego

Wstrząs kardiogenny - ogólne zasady postępowania Autorzy: Marta Taszner, Łukasz Lewicki, Bożena Zięba, Dariusz Ciećwierz, Radosław Targoński, Jerzy Bellwon, Marcin Gruchała, Wiesław Puchalski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: wstrząs kardiogenny,diagnostyka,monitorowanie,leczenie

Dekompesacja przewlekłej niewydolności serca - jak leczyć i jak unikać? Autorzy: Katarzyna Storoniak, Bogumiła Pałubicka, Jerzy Bellwon, Anna Frankiewicz, Marcin Gruchała, Daniel Jarosz, Wojciech Sobiczewski, Krzysztof Chlebus, Bożena Zięba, Wiesław Puchalski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: niewydolność serca,zdekompensowana CHF,dieta,leczenie,zapobieganie

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Izabela Pisowodzka, Anna Frankiewicz, Adam Grzybowski, Bartosz Curyłło, Bożena Zięba, Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy,lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,prewencja wtórna,rehabilitacja,POZ,farmakoterapia

Standardy dotyczące wyposażenia i kadry oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej Autorzy: Wiesław Puchalski, Jerzy Bellwon, Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: intensywna terapia kardiologiczna,wyposażenie medyczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem