Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 4 (208)

KWIECIEŃ 2008
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Nowe trendy w terapii astmy oskrzelowej Autorzy: Piotr Kuna slowa kluczowe: ARIA,astma,cyklezonid,omalizumab,PRACTALL,SMART

Fenotypy astmy Autorzy: Paweł Górski slowa kluczowe: fenotypy zapalne,astma

Rola edukacji w terapii astmy Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: edukacja,kontrola astmy,efekty terapii

Leki antyleukotrienowe jako alternatywa dla niskich dawek steroidów wziewnych w leczeniu astmy łagodnej u dzieci Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: leki antyleukotrienowe,wziewne glikokortykosteroidy,astma oskrzelowa,dzieci

Omalizumab - szansą dla pacjentów z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: ciężka niekontrolowana astma oskrzelowa,omalizumab,zaostrzenia astmy

SMART - nowa strategia leczenia astmy Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: terapia astmy,kontrola astmy,Symbicort,SMART

Współpraca z pacjentem przyjmującym leki wziewne w celu poprawy kontroli astmy Autorzy: Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska slowa kluczowe: aerozoloterapia,astma,inhalatory ciśnieniowe,inhalatory proszkowe,nebulizatory,Easyhaler

Steroidofobii ciąg dalszy, czyli dobrze poznać wroga (a może przyjaciela?) Autorzy: Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,steroidy,cyklezonid,nadreaktywność

Zaburzenia psychiczne w obturacyjnych chorobach płuc Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras slowa kluczowe: zaburzenia psychiczne,depresja,lęk,choroby obturacyjne płuc

Otyłość a astma oskrzelowa Autorzy: Damian Tworek, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,BMI,otyłość

Zespół nakładania astmy i POChP w praktyce lekarza POZ Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa,przewlekła obturacyjna choroba płuc,POChP,zespół nakładania

Leki przeciwhistaminowe 2007/2008 Autorzy: Jerzy Kruszewski slowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe,skuteczność,bezpieczeństwo

Nowa ARIA 2007 Autorzy: Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska slowa kluczowe: leki antyleukotrienowe,ARIA,alergiczny nieżyt nosa,astma

Mometazon w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa Autorzy: Piotr Kuna, Maciej Kupczyk slowa kluczowe: glikokortykosteroidy donosowe,alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa,mometazon,tiksotropia

Miejscowe leczenie alergicznych chorób oczu Autorzy: Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna slowa kluczowe: leki dospojówkowe,alergia oczna,alergiczne zapalenie spojówek

Fototerapia w leczeniu atopowego zapalenia skóry Autorzy: Joanna Narbutt slowa kluczowe: fototerapia,atopowe zapalenie skóry

Pokrzywka przewlekła - aktualny problem terapeutyczny Autorzy: Joanna Narbutt, Piotr Kuna slowa kluczowe: leczenie,pokrzywka przewlekła

Odczulanie jako metoda leczenia alergii w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Autorzy: Marta Kołacińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: odczulanie,uczulenia na jad owadów,alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa,astma,immunoterapia swoista podskórna,immunoterapia swoista podjęzykowa

Epidemiologia alergii i astmy w Polsce - doniesienie wstępne badania ECAP Autorzy: Bolesław Samoliński slowa kluczowe: ISAAC,ECRHS,astma,nieżyt nosa,epidemiologia,alergia,ECAP,metodologia epidemiologii

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem