Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 5 (209)

MAJ 2008
Temat: OSTEOPOROZA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Roman S. Lorenc

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Udział czynników endokrynnych i parakrynnych w etiopatogenezie osteoporozy Autorzy: Jacek Łukaszkiewicz, Roman S. Lorenc slowa kluczowe: czynniki regulacyjne systemowe,metabolizm kostny,czynniki regulacyjne lokalne,osteoporoza

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości Autorzy: Andrzej Górecki, Wojciech Marczyński, Edward Czerwiński, Dariusz Chmielewski slowa kluczowe: profilaktyka,osteoporoza,złamania kości

Czynniki determinujące wytrzymałość mechaniczną kości Autorzy: Krystyna Księżopolska-Orłowska slowa kluczowe: rehabilitacja,osteoporoza,wytrzymałość mechaniczna kości

Farmakologiczna prewencja osteoporozy Autorzy: Ewa Sewerynek, Michał Stuss slowa kluczowe: HTZ,alendronian,prewencja,osteopenia,stront,osteoporoza posteroidowa

Parathormon i jego analogi: mechanizmy molekularne działania a skuteczność w leczeniu osteoporozy Autorzy: Waldemar Misiorowski slowa kluczowe: leczenie,osteoporoza,parathormon,teryparatyd

Rola witaminy K w metabolizmie kości Autorzy: Katarzyna Billing-Marczak, Marcin Krotkiewski slowa kluczowe: naczynia krwionośne,osteoporoza,witamina K,suplementacja,profilaktyka

Witamina D - standardy diagnostyczne, kliniczna interpretacja oznaczeń Autorzy: Elżbieta Karczmarewicz, Paweł Płudowski, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Skorupa, Roman S. Lorenc slowa kluczowe: nowotwory,upadki,25(OH)D,witamina D,1,25(OH)2D,VDR

Rola zmienności genu LRP5 w metabolizmie tkanki kostnej Autorzy: Marcin Kruk slowa kluczowe: polimorfizm,LRP5,metabolizm kości,Wnt,osteoporoza

Mechanizmy mineralizacji tkanki kostnej Autorzy: Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, Grzegorz Gut, Joanna Marowska, Artur Kamiński slowa kluczowe: biomineralizacja,tkanka kostna,hydroksyapatyt

Stan obecny i perspektywy diagnostyki obrazowej w osteoporozie Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański, dr n med. Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak slowa kluczowe: złamania trzonów kręgowych,osteoporoza,tomografia komputerowa,rezonans magnetyczny

Standardy jakościowe w pracowni densytometrycznej Autorzy: Maciej Jaworski, Paweł Płudowski, Roman S. Lorenc slowa kluczowe: diagnostyka,gęstość minerału kostnego,densytometria,standardy jakościowe,osteoporoza

Sesja plakatowa Autorzy: slowa kluczowe:

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem