Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 6 (210)

CZERWIEC 2008
Temat: GASTROENTEROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Dyspepsja czynnościowa - poszukiwanie obiektywnych wykładników choroby Autorzy: Jan Chojnacki slowa kluczowe: czynniki patogenetyczne,dyspepsja,metody diagnostyczne

Bezobjawowe zakażenie Helicobacter pylori - czy niewinne? Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Rudnicki, Cezary Chojnacki slowa kluczowe: zakażenia bezobjawowe,Helicobacter pylori,leczenie

Choroba refluksowa przełyku - terapia na żądanie Autorzy: Teresa Starzyńska, Michał P. Wasilewicz slowa kluczowe: PPI,choroba refluksowa,terapia na żądanie

Inhibitory pompy protonowej po 25 latach stosowania Autorzy: Barbara Skrzydło-Radomańska slowa kluczowe: długotrwała terapia hiposekrecyjna,Inhibitory pompy protonowej,hipergastrynemia

Leczenie prokinetykami - przeszłość i przyszłość Autorzy: Jacek Romatowski, Wiktor Łaszewicz slowa kluczowe: leki prokinetyczne,choroby czynnościowe przewodu pokarmowego

Leki antydepresyjne w gastroenterologii - nadzieje i obawy Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Tomasz Waliszewski, Jan Chojnacki slowa kluczowe: nieswoiste choroby zapalne jelit,choroby czynnościowe przewodu pokarmowego,leki antydepresyjne,działania niepożądane

Rola melatoniny w patogenezie chorób układu pokarmowego Autorzy: Agnieszka Harasiuk, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Jan Chojnacki slowa kluczowe: choroby przewodu pokarmowego,melatonina,komórki enterochromafinowe

Ostre bakteryjne zakażenia żołądkowo-jelitowe i ich następstwa Autorzy: Jan Chojnacki slowa kluczowe: biegunka podróżnych,zakażenia żołądkowo-jelitowe,poinfekcyjny zespół jelita nadwrażliwego,przerost bakteryjny jelita cienkiego

Patogeneza i leczenie poinfekcyjnego zespołu jelita nadwrażliwego Autorzy: Patrycja Boznańska, Ewa Walecka-Kapica, Jan Chojnacki slowa kluczowe: zapalenie,zespół jelita nadwrażliwego,przerost bakteryjny

Dylematy leczenia biologicznego choroby Leśniowskiego-Crohna Autorzy: Zbigniew Sajewicz, Jan Cader slowa kluczowe: dylematy leczenia biologicznego,przeciwciała monoklonalne,choroba Leśniowskiego-Crohna,TNF-α

Zasady żywienia w nieswoistych zapaleniach jelit Autorzy: Krystyna Grzybowska slowa kluczowe: żywienie dojelitowe,nieswoiste zapalenie jelit,żywienie pozajelitowe

Jatrogenia w gastroenterologii Autorzy: Jan Stasiewicz slowa kluczowe: objawy jatrogenne,choroby jatrogenne,odpowiedzialność lekarza

Polekowe uszkodzenia wątroby Autorzy: Marek Hartleb slowa kluczowe: hepatotoksyczność,wątroba,leki

Żywienie pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby Autorzy: Alina Kanikowska, Marian Grzymisławski slowa kluczowe: leczenie żywieniowe,marskość wątroby,niedożywienie

Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki Autorzy: Leszek Paradowski, Adam Szeląg, Dorota Ksiądzyna slowa kluczowe: leczenie,przewlekłe zapalenie trzustki,zwalczanie bólu

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem