Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 3 (86)

MARZEC 2000
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Trudności w rozpoznawaniu obturacji dróg oddechowych Autorzy: prof. dr hab. med. Wacław Droszcz prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan slowa kluczowe: badanie podmiotowe,badanie przedmiotowe,FEV1,FVC,obturacja,obturacja dróg oddechowych,obturacja nieodwracalna,obturacja odwracalna,POChP,rozpoznanie,spirometria

Interpretacja badań czynnościowych układu oddechowego Autorzy: Lek. med. Katarzyna Wrotek Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan slowa kluczowe: badania czynnościowe układu oddechowego,badanie pletyzmograficzne,choroby płuc,FEV1,FVC,krzywa przepływ objętość,POChP,spirometria,testy prowokacyjne,zdolność dyfuzyjna płuc

Nowe możliwości leczenia obturacji dróg oddechowych Autorzy: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan slowa kluczowe: beta 2-mimetyki,leki antyleukotrienowe,leki antymediatorowe,leki przeciwzapalne,leki rozkurczowe,obturacja dróg oddechowych

Zaburzenia oddychania w czasie snu - rozpoznawanie i sposoby leczenia Autorzy: Dr med. Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: apnea index,bezdech nocny,dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych,hypopnea index,obturacyjny bezdech w czasie snu,sen,senność

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych Autorzy: Danuta Dzierżanowska, Urszula Lopaciuk slowa kluczowe: czynniki etiologiczne,diagnostyka,diagnostyka mikrobiologiczna,zakażenia dróg oddechowych,zapalenie oskrzeli,zapalenie płuc,zapalenie ucha środkowego,zapalenie zatok

Szybkie metody wykrywania zakażeń prątkiem gruźlicy i prątkami atypowymi Autorzy: Dr n. med. Hanna Grubek-Jaworska, lek. med. Adam Fangrat slowa kluczowe: gruźlica,HPLC,kwasy mykolowe,mykobakteriozy,PCR,prątki atypowe,prątki gruźlicy

Postępowanie w zakażeniach dróg oddechowych Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan slowa kluczowe: antybiotyki,antybiotykoterpia,antybiotykowrażliwość,lek alternatywny,lek podstawowy,zakażenie układu oddechowego

Źródła, treści i cele programów edukacyjnych dla chorych na astmę i POChP Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała Kierownik: prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała slowa kluczowe: astma,,POChP,profilaktyka,programy edukacyjne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem