Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 10 z.1 (216)

PAŹDZIERNIK 2008
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Modele leczenia astmy długo działającymi beta2-agonistami i wziewnymi glikokortykosteroidami Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: terapia skojarzona,wziewne glikokortykostroidy,astma,długo działający beta2-agoniści,leczenie przewlekłe,leczenie na żądanie

Leki przeciwcholinergiczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: leki rozszerzające oskrzela,leczenie POChP,bromek tiotropium,bromek ipratropium

Wpływ czynników środowiskowych na rozwój i przebieg astmy oskrzelowej Autorzy: Jadwiga Kroczyńska-Bednarek slowa kluczowe: alergeny wewnętrzne,alergia,astma,zanieczyszczenie dymem tytoniowym,zanieczyszczenie powietrza

Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w astmie - uwarunkowania genetyczne i zapalne Autorzy: Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: gen ADAM33,zapalenie alergiczne,astma,nieswoista nadreaktywność oskrzeli,geny podatności na NO

Epidemiologia alergii i astmy w Polsce - doniesienie wstępne badania ECAP Autorzy: Bolesław Samolińskii, Filip Raciborski, Aneta Tomaszewska, Artur Walkiewicz, Piotr Samel-Kowalik, Jacek Borowicz, Joanna Gutowska, Adam Lusawa, Daniel Rabczanko, Krzysztof Samoliński, Edyta Krzych-Fałta, Justyna Marszałkowska, Liliana Trzpil, Jarosław Komorowski, Nina Jakubik, Andrzej Emeryk, Jan Zejda, Urszula Samolińska, Andrzej Szpak slowa kluczowe: nieżyt nosa,metodologia epidemiologii,ISAAC,epidemiologia,ECRHS,ECAP,astma,alergia

Zaostrzenia POChP - od rozpoznania do leczenia Autorzy: Krzysztof Noweta, Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: antybiotykoterapia,choroby współistniejące,POChP,zaostrzenia choroby,bakteriologiczne badanie plwociny

Zespół uzależnienia od nikotyny - leczenie Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: wareniklina,porzucenie nałogu palenia,dym tytoniowy,leczenie nikotynozastępcze,bupropion

Epidemiologia molekularna gruźlicy Autorzy: Michał Krawczyk, Sylwia Kwiatkowska slowa kluczowe: prątek gruźlicy,gruźlica,epidemiologia molekularna,genotyp

Problemy diagnostyczne u chorych na raka płuca Autorzy: Agnieszka Urbaniak, Sylwia Kwiatkowska slowa kluczowe: diagnostyka,rak płuca,badania przesiewowe

Wybrane aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia raka płuca Autorzy: Marek Zięba slowa kluczowe: leczenie raka płuca,rak płuca,badania przesiewowe

Sarkoidoza - etiopatogeneza, przebieg kliniczny, rozpoznawanie i leczenie Autorzy: Kamilla Tymińska slowa kluczowe: limfadenopatia,sarkoidoza,ziarniniaki,glikokortykosteroidy

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem