Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 11 (218)

LISTOPAD 2008
Temat: NEFROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Przewlekła choroba nerek na początku XXI wieku Autorzy: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: przesączanie kłębuszkowe,przewlekła choroba nerek,epidemiologia,klasyfikacja przewlekłej choroby nerek

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z przewlekłą chorobą nerek Autorzy: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: miażdżyca,przewlekły stan zapalny,przewlekła choroba nerek,ryzyko sercowo-naczyniowe,zespół MIA,niedożywienie,kalcyfikacja naczyń

Bezwapniowe leki wiążące fosforany w leczeniu hiperfosfatemii w przewlekłej chorobie nerek Autorzy: Kinga Giers, Stanisław Niemczyk slowa kluczowe: chlorowodorek sewelameru,leki wiążące fosforany,przewlekła choroba nerek,hiperfosfatemia,węglan lantanu

Kalcymimetyki Autorzy: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: osteodystrofia nerkowa,parathormon,przewlekła choroba nerek,kalcymimetyki,wtórna nadczynność przytarczyc,receptor wapniowy,kalcyfikacja naczyń

Osteodystrofia nerkowa Autorzy: Jerzy Przedlacki slowa kluczowe: zaburzenia gospodarki mineralnej,osteodystrofia nerkowa,przewlekła choroba nerek,kości

Rozpoznawanie i leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek Autorzy: Paweł Żebrowski, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: leczenie,przewlekła niewydolność nerek,niedokrwistość,przewlekła choroba nerek,żelazo,erytropoetyna

Aktywator receptora erytropoetyny o ciągłym działaniu (CERA) - nowy czynnik stymulujący erytropoezę Autorzy: Stanisław Niemczyk slowa kluczowe: CERA,epoetyny,niedokrwistość nerkopochodna,przewlekła choroba nerek,czynniki stymulujące erytropoezę,ESA

Zintegrowana opieka nad pacjentem ze schyłkową niewydolnością nerek - rola dializy otrzewnowej Autorzy: Ewa Wojtaszek, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: dializa otrzewnowa,zintegrowana opieka nefrologiczna,resztkowa czynność nerek

Program edukacji przeddializacyjnej Autorzy: Ewa Wojtaszek, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska slowa kluczowe: dializa otrzewnowa,przeszczepienie nerki,przewlekła choroba nerek,program edukacji przeddializacyjnej,hemodializa

Toczeń rumieniowaty układowy Autorzy: Monika Wieliczko slowa kluczowe: przeciwciała przeciwjądrowe,toczeń rumieniowaty układowy,kryteria rozpoznania

Rak nerki Autorzy: Ahmed AM Ahmed slowa kluczowe: inhibitory kinaz tyrozynowych,VEGF,czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego,rak nerki,immunoterapia,sunitynib,sorafenib

Hiponatremia - diagnostyka różnicowa i leczenie Autorzy: Mirosław Jędras slowa kluczowe: natriuria,wazopresyna,wolemia,osmolarność,hiponatremia,sód,SIADH,ADH,CSW

Zespół wątrobowo-nerkowy Autorzy: Stanisław Niemczyk, Katarzyna Romejko-Ciepielewska slowa kluczowe: ostra niewydolność nerek,marskość wątroby,zespół wątrobowo-nerkowy,ZWN,wodobrzusze,transplantacja wątroby

Nefropatia pokontrastowa Autorzy: Stanisław Niemczyk, Kinga Giers slowa kluczowe: leczenie,zapobieganie,nefropatia pokontrastowa,ostra niewydolność nerek,N-acetylocysteina

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem