Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVI, NR 12 (219)

GRUDZIEŃ 2008
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Rozwarstwienie aorty - diagnostyka i leczenie Autorzy: Michał Chmielecki, Piotr Siondalski, Dariusz Ciećwierz, Radosław Targoński, Bożena Zięba, Łukasz Lewicki, Adam Grzybowski, Jerzy Bellwon, Adam Zapaśnik, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: rozwarstwienie aorty

Ostre stany zastawkowe w kardiologii - zastawki natywne i sztuczne Autorzy: Marcin Fijałkowski, Andrzej Koprowski, Jan Rogowski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: ostra niewydolność serca,dysfunkcja protezy zastawkowej,ostra niedomykalność mitralna,ostra niedomykalność aortalna,wstrząs kardiogenny

Ostra zatorowość płucna. Jak zmniejszyć śmiertelność? Autorzy: Beata Graff, Iwona Stopczyńska, Adam Grzybowski, Bożena Zięba, Wiesław Puchalski, Anna Frankiewicz, Paweł Lewandowski, Daniel Jarosz, Andrzej Koprowski, Marcin Gruchała slowa kluczowe: diagnostyka zatorowości płucnej,ostra zatorowość płucna,leczenie zatorowości płucnej

Wskazania do czasowej stymulacji w ostrych stanach kardiologicznych Autorzy: Dagmara Sominka, Dariusz Kozłowski slowa kluczowe: czasowa stymulacja serca,przezżylna czasowa stymulacja

Stany naglące w nadciśnieniu tętniczym Autorzy: Agnieszka Węgrzyn, Wojciech Sobiczewski, Michał Chmielecki, Wiesław Puchalski, Anna Frankiewicz, Paweł Lewandowski, Emilia Masiewicz, Michał Niedoszytko, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: stany pilne w nadciśnieniu,ciężkie nadciśnienie tętnicze,stany naglące w nadciśnieniu

Powikłania neurologiczne ostrych stanów kardiologicznych Autorzy: Marta Taszner, Bożena Zięba, Dariusz Gąsecki, Grzegorz Kozera, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: powikłania neurologiczne,ostry zawał serca,udar

Ocena neurologiczna chorego po reanimacji w ostrych stanach kardiologicznych Autorzy: Dariusz Gąsecki, Mariusz Kwarciany, Bożena Zięba, Grzegorz Kozera, Andrzej Rynkiewicz, Walenty M. Nyka slowa kluczowe: resuscytacja krążeniowo-oddechowa,ocena neurologiczna

Najczęstsze zabiegi inwazyjne wykonywane w oddzialeintensywnej terapii kardiologicznej Autorzy: Łukasz Lewicki, Bożena Zięba, Michał Chmielecki, Adam Grzybowski, Radosław Targoński, Wiesław Puchalski, Romuald Lango, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: cewnikowanie żył centralnych,intubacja dotchawicza,kontrapulsacja wewnątrzaortalna,cewnik Swana-Ganza

Resuscytacja w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej Autorzy: Łukasz Lewicki, Bożena Zięba, Michał Chmielecki, Miłosz Jaguszewski, Paweł Lewandowski, Wiesław Puchalski slowa kluczowe: resuscytacja,intensywna terapia

Psychologiczne konsekwencje ostrych stanów kardiologicznych zagrażających życiu Autorzy: Joanna Moryś slowa kluczowe: zespół ostrego stresu,psychologia zdrowia,czynniki psychologiczne,radzenie sobie ze stresem

Tamponada serca Autorzy: Michał Chmielecki, Piotr Siondalski, Andrzej Rynkiewicz slowa kluczowe: tamponada serca

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem