Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVII, NR 3 (222)

MARZEC 2009
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

POLASTMA - skuteczny program walki z astmą Autorzy: Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Maciej Kupczyk slowa kluczowe: POLASTMA,profilaktyka,astma,wczesna diagnoza,skuteczna terapia

Epidemiologia astmy w Polsce według programu ECAP Autorzy: Bolesław Samoliński, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Andrzej Szpak, Andrzej Emeryk, Jarosław Komorowski, Aneta Tomaszewska, Adam Lusawa, Agnieszka Lipiec slowa kluczowe: ECRHS, ECAP, epidemiologia, astma

Program wczesnej diagnostyki i terapii astmy oskrzelowej w Finlandii (1994-2004) Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: diagnostyka astmy oskrzelowej,terapia astmy oskrzelowej,epidemiologia astmy oskrzelowej

Czym jest astma w świetle współczesnej wiedzy i jak można ją wcześnie rozpoznać Autorzy: Piotr Kuna slowa kluczowe: duszność,kaszel,astma,świsty,leczenie

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (aktualizacja 2008) - co warto wiedzieć Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: nebulizacja,terapia inhalacyjna,astma,inhalator ciśnieniowy z dozownikiem,inhalator suchego proszku

Czy można zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo terapii astmy oskrzelowej - cyklezonid Autorzy: Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna slowa kluczowe: terapia przeciwzapalna,astma oskrzelowa,cyklezonid

Monoterapia glikokortykosteroidami i LABA versus terapia kombinowana w astmie i POChP Autorzy: Piotr Kuna slowa kluczowe: GOLD,LABA,POChP,GKS,GINA

Ciężka alergiczna astma oskrzelowa - czy możemy skuteczniej leczyć? Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: przeciwciała monoklonalne,cytokiny,trudna do leczenia,astma ciężka,omalizumab,anty-TNFα,inhibitor fosfodiesterazy 4,termoplastyka oskrzeli

Leczenie astmy glikokortykosteroidami wziewnymi i długo działającymi beta2-mimetykami z jednego inhalatora Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: beklometazon/formoterol,budezonid/formoterol,preparaty złożone,kontrola astmy,wziewny glikokortykosteroid i długo działający β2-mimetyk,salmeterol/flutikazon,,schemat SMART

Astma u dzieci do 5. roku życia - co nowego w 2008? Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: PRACATALL,astma dziecięca,leczenie

Astma oskrzelowa a infekcje Autorzy: Rafał Pawliczak slowa kluczowe: patogeneza,astma,wirusy

Właściwy dobór inhalatora drogą do skuteczniejszego leczenia astmy Autorzy: Andrzej Emeryk, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk slowa kluczowe: inhalator suchego proszku,inhalator ciśnieniowy z dozownikiem,astma,terapia inhalacyjna,nebulizacja

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej Autorzy: Jarosław Woroń slowa kluczowe: działania niepożądane,leki przeciwkaszlowe,interakcje leków

Alergiczny nieżyt nosa: czynniki ryzyka, rozpoznawanie, leczenie i wpływ na astmę - uaktualnione wytyczne ARIA 2008 Autorzy: Marta Kołacińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,alergiczny nieżyt nosa,ARIA

Alergiczne zapalenie spojówek - jak diagnozować i leczyć Autorzy: Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna slowa kluczowe: zapalenie spojówek,alergiczne choroby oczu,alergia,oko

Leki antyleukotrienowe - czy tylko w leczeniu astmy oskrzelowej? Autorzy: Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna slowa kluczowe: zafirlukast,montelukast,leukotrieny,leki antyleukotrienowe,zapalenie

Nowoczesne leki przeciwhistaminowe - postęp w leczeniu chorób alergicznych Autorzy: Monika Antczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: leki antyhistaminowe,alergia

Doustna i podjęzykowa immunoterapia swoista Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa,immunoterapia podskórna,immunoterapia doustna,immunoterapia podjęzykowa,alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa

Rola immunoterapii swoistej w uczuleniu na sierść kota Autorzy: Paulina Korczyńska, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: podjęzykowa immunoterapia swoista,podskórna immunoterapia swoista,Fel d1,alergia na kota,ekspozycja na Fel d1,usuwanie Fel d1,peptydowe pochodne alergenu Fel d1,białka fuzyjne

Alergia a nietolerancja pokarmowa Autorzy: Iwona Stelmach, Paweł Majak, Joanna Jerzyńska slowa kluczowe: nietolerancja pokarmowa,alergia,dzieci

Leczenie kombinowane LABA z wGKS w POChP Autorzy: Damian Tworek, Piotr Kuna slowa kluczowe: glikokortykosteroidy wziewne,przewlekła obturacyjna choroba płuc,β2-mimetyki długo działające

Stosowanie beta-adrenolityków w przewlekłych chorobach obturacyjnych. Za i przeciw Autorzy: Jerzy Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa,β-adrenolityki,przewlekła obturacyjna choroba płuc

Terapeutyczne i profilaktyczne aspekty działania statyn u pacjentów z chorobami obturacyjnymi Autorzy: Michał Panek, Piotr Kuna slowa kluczowe: przeciwzapalne działania statyn,inhibitory reduktazy HMG - CoA,astma oskrzelowa,przewlekła obturacyjna choroba płuc

Probiotyki w alergii - fakty i mity Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: prewencja,probiotyki,dzieci

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem