Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVII, NR 5 z.2 (225)

MAJ 2009
Temat: NEFROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Znaczenie wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycowej choroby nerek Autorzy: Magdalena Mostowska, Stanisław Czekalski slowa kluczowe: efekty leczenia,badania przesiewowe,cukrzycowa choroba nerek,stadia progresji,wytyczne postępowania

Badania genetyczne w cukrzycowej chorobie nerek w odniesieniu do możliwości leczenia Autorzy: Łukasz Pilarski, Dorota Sikorska, Łukasz Lisiak, Krzysztof Pawlaczyk, Stanisław Czekalski slowa kluczowe: gen kinazy białkowej C-β1,gen konwertazy angiotensyny,badania genetyczne,cukrzycowa choroba nerek,chromosom 3q

Redukcja nasilonej albuminurii jako cel leczenia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze Autorzy: Paweł Olejniczak, Stanisław Czekalski slowa kluczowe: ryzyko sercowo-naczyniowe,nadciśnienie tętnicze,albuminuria,mikroalbuminuria,cel leczenia

Czynniki ryzyka progresji pierwotnych przewlekłych chorób nerek - monitorowanie i leczenie Autorzy: Ilona Idasiak-Piechocka slowa kluczowe: niedokrwistość,inhibitory receptora angiotensyny II,inhibitory konwertazy angiotensyny,białkomocz,zaburzenia lipidowe,przewlekła choroba nerek,ciśnienie tętnicze

Zaburzony rytm dobowy ciśnienia tętniczego w przewlekłych chorobach nerek - znaczenie prognostyczne i możliwości terapeutyczne Autorzy: Katarzyna Łochyńska-Bielecka slowa kluczowe: non dipping,rytm dobowy ciśnienia tętniczego,przewlekłe choroby nerek,przywracanie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego

Zastosowanie nowych leków immunosupresyjnych w pierwotnych kłębuszkowych zapaleniach nerek i nefropatii toczniowej Autorzy: Ilona Idasiak-Piechocka, Andrzej Oko slowa kluczowe: pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek,zespół nerczycowy,takrolimus,cyklosporyna A,mykofenolan mofetilu,rapamycyna

Zasady diagnostyki i leczenia chorych na gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek Autorzy: Andrzej Oko, Ilona Idasiak-Piechocka slowa kluczowe: gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek,leczenie immunosupresyjne,zapalenia naczyń

Zespół hemolityczno-mocznicowy i zakrzepowa plamica małopłytkowa - kryteria diagnostyczne i leczenie Autorzy: Krzysztof Hoppe, Krzysztof Schwermer, Marcin Czyżewski, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko slowa kluczowe: ADAMTS13,leczenie,zakrzepowa plamica małopłytkowa,zespół hemolityczno-mocznicowy,mikroangiopatia zakrzepowa,diagnostyka,zaburzenia regulacji komplementu

Rozpoznawanie i leczenie ziarniniakowatości Wegenera Autorzy: Magdalena Migdał slowa kluczowe: leczenie,badania potwierdzające,ziarniniakowatość Wegenera,rozpoznawanie

Adynamiczna choroba kości u pacjentów hemodializowanych: zapobieganie i leczenie Autorzy: Przemysław Kwiatkowski, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko slowa kluczowe: parathormon,hiperfosfatemia,adynamiczna choroba kości,osteodystrofia nerkowa,chlorowodorek sewelameru

Leki biopodobne - aktualny stan wiedzy Autorzy: Michał Nowicki slowa kluczowe: działania niepożądane leków, leki biologiczne, biotechnologia, czynniki pobudzające erytropoezę, immunogenność

Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem