Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVII, NR 6 (226)

CZERWIEC 2009
Temat: GASTROENTEROLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci - co je odróżnia Autorzy: Piotr Albrecht, Izabella Łazowska-Przeorek slowa kluczowe: diagnostyka, klinika, H. pylori, dzieci, dorośli, zakażenie, leczenie

Leczenie choroby refluksowej przełyku - praktyczne pytania i odpowiedzi Autorzy: Tomasz Wocial slowa kluczowe: operacja antyrefluksowa, inhibitory pompy protonowej, choroba refluksowa przełyku, refluksowy zespół bólowy w klatce piersiowej, zespoły pozaprzełykowe

Inhibitory pompy protonowej - prawdziwe oblicze Autorzy: Barbara Skrzydło-Radomańska, Piotr Radwan slowa kluczowe: terapia hiposekrecyjna, pompa protonowa, IPP,inhibitory pompy protonowej

Pediatrzy już to wiedzą - nadchodzi epidemia choroby Leśniowskiego-Crohna Autorzy: Izabella Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Piotr Albrecht slowa kluczowe: dzieci, zapadalność, nieswoiste zapalenia jelit,epidemiologia,choroba Leśniowskiego-Crohna,wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Odrębności pediatryczne nieswoistych zapaleń jelit Autorzy: Józef Ryżko, Maciej Dądalski, Piotr Socha, Jarosław Kierkuś slowa kluczowe: dzieci, objawy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, leczenie żywieniowe, leczenie biologiczne

Objawy i rozpoznanie nieswoistych zapaleń jelit Autorzy: Piotr Radwan, Barbara Skrzydło-Radomańska slowa kluczowe: nieswoiste zapalenia jelita, objawy

Zasady leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna Autorzy: Edyta Zagórowicz slowa kluczowe: leki anty-TNF,leczenie miejscowe,mesalazyna,choroba Leśniowskiego-Crohna,wrzodziejące zapalenie jelita grubego,leczenie,sulfasalazyna,kortykosteroidy,budezonid

Przewlekłe zapalenie trzustki u dzieci Autorzy: Grzegorz Oracz slowa kluczowe: niewydolność trzustki, wady anatomiczne, trzustka, przewlekłe zapalenie trzustki, dzieci, mutacje genów, ECPW

Ostra niewydolność wątroby u dzieci Autorzy: Irena Jankowska, Jerzy Socha slowa kluczowe: przeszczepienie wątroby,dializa albuminowa,dzieci,ostra niewydolność wątroby,encefalopatia wątrobowa,leczenie zachowawcze

Zaparcie u dzieci - zalegający problem Autorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Radzikowski slowa kluczowe: zaparcie czynnościowe, zaburzenia defekacji, rokowanie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem