Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVII, NR 7-8 (227)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2009
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Steroidy kardiotoniczne (kardiotoniny) w nadciśnieniu tętniczym Autorzy: Beata Czerwieńska, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,strofantyna,digoksyna,steroidy kardiotoniczne,marinobufagenina,ouabaina

Nadciśnienie tętnicze ukryte - podejście praktyczne Autorzy: Katarzyna Michel-Rowicka, Aleksander Prejbisz, Marek Kabat slowa kluczowe: samodzielne pomiary ciśnienia tętniczego,kryte nadciśnienie tętnicze,całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego,kliniczne pomiary ciśnienia tętniczego

Farmakologiczne możliwości zapobiegania rozwojowi nadciśnienia tętniczego Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: leki hamujące układ renina-angiotensyna,nadciśnienie tętnicze,stan przednadciśnieniowy,ciśnienie wysokie prawidłowe

Oporne nadciśnienie tętnicze - postępowanie w praktyce lekarskiej Autorzy: Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: antagoniści aldosteronu,diagnostyka,oporne nadciśnienie tętnicze,nadciśnienie tętnicze wtórne,leczenie

Leczenie chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego - miejsce antagonistów receptora angiotensyny II Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: telmisartan,wysokie ryzyko sercowonaczyniowe,antagoniści receptora angiotensyny II,leczenie hipotensyjne

Miejsce beta-adrenolityków w leczeniu nadciśnienia tętniczego w 2009 roku Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: zespół metaboliczny,karwedilol,β-adrenolityki,nadciśnienie tętnicze,wytyczne,nebiwolol,cukrzyca typu 2

Terapia skojarzona oparta na antagoniście receptora angiotensyny II Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: preparaty złożone,hydrochlorotiazyd,skuteczność leczenia,nadciśnienie tętnicze,antagoniści receptora angiotensyny II,losartan

Miejsce preparatów złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: leczenie skojarzone,nadciśnienie tętnicze,preparaty złożone

Czy statyny wywierają działanie hipotensyjne? Autorzy: Aleksander Prejbisz, Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: badania kliniczne,efekt hipotensyjny,statyny,nadciśnienie tętnicze

Leczenie bezsenności u chorych na nadciśnienie tętnicze Autorzy: Anna Justyna Piotrowska, Aleksander Prejbisz, Tadeusz Piotrowski, Waldemar Szelenberger, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy,nadciśnienie tętnicze,bezsenność

Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2 Autorzy: Jacek Sieradzki slowa kluczowe: badania kliniczne,ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy,zmiany wytycznych,inkretyny

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem