Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVII, NR 11-12 (233)

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009
Temat: PSYCHIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Oczekiwania i wyzwania a możliwości współczesnej psychiatrii Autorzy: Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec slowa kluczowe: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, zdrowie psychiczne, opieka środowiskowa

Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym a możliwości ich terapii Autorzy: Karolina Korwin-Piotrowska, Magdalena Podbielska, Justyna Pełka-Wysiecka slowa kluczowe: zaburzenia depresyjne, nietrzymanie afektu, zaburzenia lękowe, stwardnienie rozsiane

Schizofrenia deficytowa - diagnostyka, terapia i rehabilitacja Autorzy: Justyna Pełka-Wysiecka, Michał Wroński, Karolina Korwin-Piotrowska, Przemysław Wysiecki slowa kluczowe: psychiatria, objawy negatywne, zespół deficytowy, schizofrenia deficytowa

Leczenie neuroleptykami atypowymi - korzyści i zagrożenia Autorzy: Piotr Tybura, Marcin Jabłoński, Jolanta Kucharska-Mazur,Andrzej Jasiewicz, Agnieszka Samochowiec slowa kluczowe: neuroleptyki atypowe, schizofrenia, działania niepożądane

Farmakologiczne aspekty leczenia uzależnienia od benzodiazepin Autorzy: Marcin Jabłoński, Jolanta Kucharska-Mazur, Michał Wroński, Andrzej Jasiewicz slowa kluczowe: zależność lekowa, benzodiazepiny, farmakoterapia, zaburzenia psychiczne

Nowoczesne zasady leczenia epizodów depresyjnych Autorzy: Elżbieta Mikołajczyk, Magdalena Podbielska slowa kluczowe: leczenie, depresja, leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwpadaczkowe w terapii zaburzeń psychicznych Autorzy: Magdalena Podbielska, Elżbieta Mikołajczyk, Karolina Korwin-Piotrowska, Jarosław Podbielski slowa kluczowe: bezpieczeństwo leczenia, zasady leczenia,farmakoterapia, zaburzenia psychiczne, wskazania, leki przeciwpadaczkowe

Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii a atypowe leki przeciwpsychotyczne Autorzy: Monika Mak slowa kluczowe: neuroleptyki atypowe, funkcje poznawcze, schizofrenia

Możliwości wykorzystania technik zapożyczonych z terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce lekarza rodzinnego Autorzy: Andrzej Jasiewicz, Piotr Tybura, Justyna Pełka-Wysiecka, Agnieszka Samochowiec slowa kluczowe: CBT, terapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia, techniki terapeutyczne

Współwystępowanie depresji i lęku - implikacje terapeutyczne Autorzy: Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec, Piotr Tybura, Marcin Jabłoński slowa kluczowe: leczenie, depresja, lęk

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem