Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 4 z.2 (88)

KWIECIEŃ 2000
Temat: OKULISTYKA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Maria Hanna Niżankowska

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Współczesne poglądy na istotę i patomechanizm jaskry pierwotnej oraz ich wpływ na zasady i strategię leczenia Autorzy: Maria H. Niżankowska, Patrycja Krzyżanowska slowa kluczowe: patomechanizm neuropatii,koregulacja,ciśnienie wewnątrzgałkowe jako czynnik ryzyka,cel i strategia leczenia jaskry,krążeniowe czynniki ryzyka jaskry,częstość występowania jaskry,rola glutaminianu,neuroprotekcja,jaskra,apoptoza komórki zwojowej siatkówki

Kryteria morfologiczne rozpoznania oraz ustalenia miejscowych czynników ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej w kontekście wyboru strategii leczenia Autorzy: Łukasz Szelepin, Mirosław Słowik, Marek Ćwirko slowa kluczowe: tarcza nerwu wzrokowego,jaskra,warstwa włókien nerwowych siatkówki,reguła ISN`T

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia Autorzy: Marek Ćwirko, Maria Muzyka slowa kluczowe: czułość siatkówki,perymetria,pole widzenia,jaskra

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu Autorzy: Maria Muzyka, Marek Ćwirko slowa kluczowe: wiek,otyłość,nocna hipotensja,krążeniowe czynniki ryzyka,miażdżyca,zaburzenia systemowej regulacji ciśnienia,zwężenie tętnic szyjnych,palenie tytoniu,cukrzyca,jaskra

Zasady farmakologicznej terapii jaskry Autorzy: Marek Ćwirko, Maria H. Niżankowska slowa kluczowe: jaskra,leczenie farmakologiczne jaskry,jakość życia pacjenta

Jakość życia chorego na jaskrę a efektywność leczenia farmakologicznego Autorzy: Maria Muzyka, Marek Ćwirko slowa kluczowe: IOP,stosowanie się chorego do zaleceń lekarskich,działania uboczne,jakość życia

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry Autorzy: Hanna Zając-Pytrus slowa kluczowe: wysoka krótkowzroczność,ocena topograficzna tarczy,JPOK,perymetria i tonometria w oczach z wysoką krótkowzrocznością,POAG

Zespół pseudoeksfoliacji (PEX) a jaskra - rozpoznawanie i sposób leczenia Autorzy: Agnieszka Jamrozy-Witkowska slowa kluczowe: zespół rzekomego złuszczania,jaskra wtórna,zespół pseudoeksfoliacji,PEX,leczenie jaskry torebkowej

Znaczenie badań epidemiologicznych w zapobieganiu ślepocie wywołanej jaskrą Autorzy: Radosław Kaczmarek, Anna Turno-Kręcicka slowa kluczowe: częstość występowania jaskry,jaskra,epidemiologia jaskry,czynniki ryzyka jaskry

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem