Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVIII, NR 4 z.1 (237)

KWIECIEŃ 2010
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Diagnostyka i leczenie anafilaksji Autorzy: Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna slowa kluczowe: anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny, reakcja układowa, adrenalina

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergia pokarmowa, prowokacja pokarmowa, dieta eliminacyjna, dzieci, leczenie

Inhibitory kalcyneuryny w leczeniu atopowego zapalenia skóry Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, inhibitory kalcyneuryny, takrolimus, pimekrolimus

Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - kogo odczulać? Autorzy: Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: jady owadów, immunoterapia, osa, pszczoła

Diagnostyka nadwrażliwości na leki Autorzy: Anna Zawodniak, Piotr Kuna slowa kluczowe: nadwrażliwość na leki, diagnostyka, testy skórne, testy laboratoryjne

Astma wczesnodziecięca - rozpoznawanie, leczenie i prewencja wg wytycznych GINA. Omówienie rewizji wytycznych z 2009 roku Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: rozpoznanie astmy, kontrola astmy, leczenie astmy, dzieci do 5. roku życia

Nowości w raporcie GINA 2009 Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: rekomendacje GINA 2009, kontrola astmy, terapia astmy, prewencja astmy

Pozycja terapii Symbicort Turbuhaler podtrzymująco i doraźnie w wytycznych GINA i zaleceniach FDA Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: leczenie astmy, kontrola astmy, Symbicort podtrzymująco i doraźnie

Terapia biologiczna astmy oskrzelowej Autorzy: Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma, IgE, alergia, omalizumab

Terapia antynikotynowa u chorych na astmę oskrzelową Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa, psychologia kliniczna, uzależnienie od nikotyny, bupropion, nikotynowa terapia zastępcza, wareniklina

Zaburzenia psychiczne u chorych na astmę oskrzelową - doktryna i terapia Autorzy: Michał Panek, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma oskrzelowa, depresja, zaburzenia lękowe, funkcje poznawcze, psychologia kliniczna

Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne, nadwrażliwość na aspirynę, astma aspirynowa, odczulanie, alergia

Zastosowanie pomiarów tlenku azotu w jamie nosowej w praktyce klinicznej Autorzy: Damian Tworek, Piotr Kuna slowa kluczowe: nosowy tlenek azotu, diagnostyka, górne drogi oddechowe

Glikokortykosteroidy donosowe w leczeniu alergicznego nieżytu nosa Autorzy: Damian Tworek, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, glikokortykosteroidy donosowe, skuteczność, bezpieczeństwo

Pyłkowica - leczenie skojarzone lekami antyhistaminowymi i antyleukotrienowymi Autorzy: Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna slowa kluczowe: histamina, leukotrieny, alergiczny nieżyt nosa, leki antyhistaminowe, leki antyleukotrienowe, montelukast

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych Autorzy: Paulina Korczyńska, Piotr Kuna slowa kluczowe: pokrzywka przewlekła, diagnostyka, leczenie, leki antyhistaminowe

Postępy w leczeniu POChP - GOLD 2009 Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: POChP, diagnostyka,leczenie

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - podejście praktyczne Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, leczenie, terapia skojarzona, tiotropium, salmeterol/ flutikazon, formoterol/budezonid

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem