Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVIII, NR 7-8 (244)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2010
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego w różnych grupach chorych Autorzy: Agata Kujawa-Szewieczek, Marcin Adamczak, Andrzej Więcek slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekła choroba nerek

XX Zjazd Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego - preparaty złożone jako podstawa terapii nadciśnienia tętniczego - relacja Autorzy: Elżbieta Szwench, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie,preparaty złożone

Preparat złożony oparty na antagoniście receptora angiotensyny II i diuretyku tiazydowym w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, skuteczność leczenia,antagoniści receptora angiotensyny II, losartan, hydrochlorotiazyd, preparaty złożone

Interpretacja wyników podstawowych badań biochemicznych u chorych na nadciśnienie tętmicze - praktyczne zasady postepowania Autorzy: Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek, Magdalena Dembowska slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, badania biochemiczne, czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, subkliniczne uszkodzenia narządów

Nowe spojrzenie na starsze i nowsze leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym Autorzy: Andrzej Januszewicz, Włodzimierz Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: leki hipotensyjne działające ośrodkowo,rylmenidyna,moksonidyna,klonidyna,metylodopa,zespół metaboliczny,układ współczulny

Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle najnowszych wytycznych Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: preparaty złożone, antagoniści receptora angiotensyny II, walsartan, amlodypina, nadciśnienie tętnicze, zdarzenia sercowo-naczyniowe

Ocena ryzyka rezydualnego chorób układu sercowo-naczyniowego jako kolejny krok do indywidualizacji terapii Autorzy: Marek Naruszewicz slowa kluczowe: ryzyko rezydualne, diagnostyka, leczenie

Ponowna ocena wytycznych europejskich - antagoniści receptora angiotensyny II w terapii chorych na nadciśnienie tętnicze z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: leczenie hipotensyjne, antagoniści receptora angiotensyny II, wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, telmisartan, preparaty złożone

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym - miejsce preparatu złożonego opartego na inhibitorze konwertazy angiotensyny i antagoniście wapnia Autorzy: Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny, leczenie skojarzone, preparaty złożone, wytyczne, antagonista wapnia, inhibitor konwertazy angiotensyny

Zespół metaboliczny i zaburzenia metaboliczne u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem pierwotnym Autorzy: Mieczysław Litwin slowa kluczowe: zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze pierwotne, dzieci

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem