Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 5 z.1 (89)

MAJ 2000
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Niestabilna choroba wieńcowa - problemy diagnostyki i terapii Autorzy: Grzegorz J.Horszczaruk, A.Zieliński, J.Kochman slowa kluczowe: diagnostyka,echo serca,koronarografia,leczenie przeciwkrzepliwe,leczenie przeciwpłytkowe,markery biologiczne,niestabilna choroba wieńcowa,rewaskulyzacja wieńcowa,rokowanie,terapia

Przezskórna angioplastyka w leczeniu choroby wieńcowej Autorzy: Grzegorz J.Horszczaruk, J.Kochman slowa kluczowe: choroba wieńcowa,miażdżyca,przezskórna angioplastyka,PTCA,restenoza,stenty,tętnice wieńcowe,zawał serca

Postępowanie z chorymi po zabiegach rewaskularyzacji wieńcowej Autorzy: Grzegorz J.Horszczaruk, J.Wilczyńska slowa kluczowe: angioplastyka wieńcowa,choroba wieńcowa,leczenie przeciwzakrzepowe,okluzja pomostów,pomostowanie aortalno-wieńcowe,restenoza,rewaskularyzacja

Prewencja restenozy po zabiegach angioplastyki wieńcowej Autorzy: J.Kochman, K.J.Filipiak slowa kluczowe: aterektomia kierunkowa,brachyterapia śródwieńcowa,choroba wieńcowa,DCA,prewencja,PTCA,restenoza,rotablacja,stent,stenty,angioplastyka wieńcowa

Ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego w chorobie wieńcowej Autorzy: G. Karpiński slowa kluczowe: choroba wieńcowa,markery,nagły zgon sercowy,prewencja,rokowanie,zawał serca

Leczenie zaburzeń rytmu w chorobie niedokrwiennej serca Autorzy: P. Stolarz, K. J. Filipiak, A. Rak slowa kluczowe: arytmia,choroba niedokrwienna seca,częstoskurcze komorowe,częstoskurcze przedsionkowe,leczenie antyarytmiczne,migotanie przedsionków,nadkomorowe zaburzenia rytmu,tachykardia zatokowa,zaburzenia rytmu serca

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem