Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVIII, NR 9 z.2 (246)

WRZESIEŃ 2010
Temat: KARDIOLOGIA WIEKU PODESZŁEGO
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Główne problemy kardiologiczne wieku podeszłego - aspekty epidemiologiczne Autorzy: Beata Przybysz-Zdunek slowa kluczowe: choroby układu sercowo-naczyniowego, osoby starsze, epidemiologia

Choroba niedokrwienna serca u pacjentów w wieku podeszłym - odmienności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Anna Ścibisz, Dariusz Górko slowa kluczowe: wiek podeszły, stabilna choroba wieńcowa, ostry zespół wieńcowy, diagnostyka, farmakoterapia, leczenie inwazyjne

Niewydolność serca u najstarszych pacjentów - odmienności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Renata Główczyńska slowa kluczowe: niewydolność serca, wiek podeszły

Migotanie przedsionków u pacjentów w wieku podeszłym - odmienności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Dariusz Rodkiewicz, Edward Koźluk slowa kluczowe: migotanie przedsionków, ludzie starsi, ablacja

Nowoczesne techniki w kardiologii, wpływ domowego monitoringu na przestrzeganie zaleceń lekarskich przez najstarszych pacjentów Autorzy: Andrzej Cacko slowa kluczowe: domowy monitoring, telemedycyna, wiek podeszły

Nowoczesne techniki w kardiologii - wpływ stymulacji serca na możliwości farmakoterapii u pacjentów w wieku podeszłym Autorzy: Przemysław Stolarz slowa kluczowe: stała stymulacja serca, niewydolność serca, bradykardia polekowa, farmakoterapia nadciśnienia tętniczego, prewencja zgonu sercowego, kontrola stymulatora serca

Nowoczesne techniki w kardiologii - ablacja i jej ograniczenia u najstarszych pacjentów Autorzy: Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk slowa kluczowe: ablacja, osoby starsze, zaburzenia rytmu serca

Nowoczesne techniki w kardiologii - inwazyjne leczenie wad zastawkowych u pacjentów w wieku podeszłym Autorzy: Marcin Michalak, Anna Ścibisz, Zenon Huczek, Janusz Kochman slowa kluczowe: wady zastawkowe serca, stenoza aortalna, niedomykalność mitralna, TAVI

Na co i kiedy szczepić pacjenta w podeszłym wieku Autorzy: Violetta Stępień-Adamczewska slowa kluczowe: choroby zakaźne, szczepienia, starsi pacjenci

Aktywność fizyczna w prewencji choroby niedokrwiennej serca u osób w starszym wieku Autorzy: Aleksandra Winkler, Paweł Balsam slowa kluczowe: ludzie starsi, rehabilitacja kardiologiczna, zawał serca

Kuchnia 80-latka Autorzy: Agnieszka Serafin slowa kluczowe: żywienie osób w starszym wieku, dieta

Kardioenologia w wieku podeszłym Autorzy: Jarosław Szulc slowa kluczowe: kardioenologia,wino,zdrowie,rezweratrol,procyjanidy,polifenole,flawonoidy

Kardioseksuologia wieku podeszłego Autorzy: Bartosz Puchalski slowa kluczowe: zaburzenia erekcji, choroba sercowo-naczyniowa, inhibitory fosfodiesterazy 5

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem