Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XVIII, NR 10 (247)

PAŹDZIERNIK 2010
Temat: GERIATRIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Wielochorobowość w podeszłym wieku - implikacje terapeutyczne Autorzy: Bernard Panaszek, Zbigniew Machaj, Karolina Lindner slowa kluczowe: polipragmazja,osoby w podeszłym wieku, choroby współwystępujące, złożony stan kliniczny

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń otępiennych - zasady i ograniczenia Autorzy: Elżbieta Trypka slowa kluczowe: proces diagnostyczny, otępienie, choroba Alzheimera

Upadki osób w wieku podeszłym - przyczyny i profilaktyka Autorzy: Wioletta Szczepaniak, Zbigniew Machaj, Bernard Panaszek slowa kluczowe: upadki, osoby starsze, przyczyny, ryzyko, zapobieganie

Problemy okulistyczne w geriatrii Autorzy: Anna Groblewska, Ewa Bogacka slowa kluczowe: starzenie się oka, choroby oka związane z wiekiem

Pułapki farmakoterapii geriatrycznej Autorzy: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Rajska-Neumann slowa kluczowe: farmakoterapia geriatryczna, wielolekowość, kaskada lekowa, interakcje, osoby starsze

Standardy i postęp w leczeniu osteoporozy Autorzy: Waldemar Misiorowski slowa kluczowe: osteoporoza, leczenie, bisfosfoniany, denosumab, ranelinian strontu

Bezpieczna kortykosteroidoterapia wziewna w chorobach obturacyjnych płuc w podeszłym wieku Autorzy: Wojciech Barg, Marita Nittner-Marszalska slowa kluczowe: astma, POChP, glikokortykosteroidy, leki wziewne, inhalatory

Miejsce leków antycholinergicznych w leczeniu chorób obturacyjnych płuc w podeszłym wieku Autorzy: Ewa Bogacka slowa kluczowe: acetylocholina, receptory muskarynowe, leki antycholinergiczne, LAMA

Opieka paliatywna u osób w podeszłym wieku Autorzy: Anna Orońska slowa kluczowe: opieka paliatywna, osoby starsze, ból,jakość życia, opiekunowie

Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych Autorzy: Ewa Marcinowska-Suchowierska, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Krzysztof J. Filipiak slowa kluczowe: witamina D, światło słoneczne, pożywienie,niedobory, suplementacja

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z towarzyszącym łagodnym przerostem gruczołu krokowego - opinia lekarza praktyka Autorzy: Jadwiga Wolszakiewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem