Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 1 z.1 (250)

STYCZEŃ 2011
Temat: PSYCHIATRIA
Redaktor numeru: prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Monitorowanie zdrowia somatycznego u chorych na schizofrenię Autorzy: Tomasz Szafrański slowa kluczowe: schizofrenia, choroby somatyczne, umieralność

Zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji w praktyce Autorzy: Marek Jarema slowa kluczowe: farmakoterapia, leki przeciwpsychotyczne II generacji, schizofrenia

Terapia depresji lekoopornych - metody niefarmakologiczne: stymulacja dynamiczna Autorzy: Jarosław Torbiński slowa kluczowe: depresja lekooporna,stymulacja nerwu błędnego,głęboka stymulacja mózgu,przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Terapia depresji lekoopornych – metody niefarmakologiczne: elektrowstrząsy Autorzy: Marek Dąbrowski slowa kluczowe: depresja,depresja lekooporna,elektrowstrząsy (EW)

Zasady leczenia profilaktycznego choroby afektywnej dwubiegunowej Autorzy: Łukasz Święcicki slowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), profilaktyka, farmakoterapia

Objawy niepożądane po lekach przeciwdepresyjnych Autorzy: Marlena Sokół-Szawłowska slowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, objawy niepożądane, pierwsza i druga generacja leków przeciwdepresyjnych

Stosowanie benzodiazepin w wieku podeszłym, z uwzględnieniem specyfiki zmian w starzejącym się organizmie Autorzy: Gabriela Bodzak-Opolska, Justyna Perucka-Palomino slowa kluczowe: benzodiazepiny, osoby starsze, metabolizm, uzależnienia, działania niepożądane

Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu – aktualne standardy i perspektywy Autorzy: Bogusław Habrat slowa kluczowe: farmakoterapia, uzależnienie od alkoholu, akamprozat, naltrekson, disulfiram

Neurobiologia i współczesna farmakoterapia choroby Alzheimera Autorzy: Stanisław Pużyński slowa kluczowe: choroba Alzheimera, patogeneza, donepezil, galantamina, riwastygmina, memantyna, perspektywy terapii

Leczenie depresji w wieku podeszłym Autorzy: Tadeusz Parnowski slowa kluczowe: depresja, wiek podeszły, zasady leczenia

Zapobieganie uzależnieniom od benzodiazepin i niebenzodiazepinowych leków nasennych – regulacje prawne i zalecenia medyczne Autorzy: Anna Basińska slowa kluczowe: benzodiazepiny, „leki Z”, uzależnienie, bezpieczeństwo, czas stosowania, ograniczenia

Diagnoza neuropsychologiczna w „ostrym” oddziale psychiatrycznym – opis przypadku Autorzy: Agnieszka Kałwa slowa kluczowe: kliniczna diagnoza psychologiczna, badanie neuropsychologiczne, oddział ogólnopsychiatryczny, zaburzenia psychiczne, zaburzenia neurologiczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem