Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 2 (252)

LUTY 2011
Temat: MEDYCYNA RODZINNA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Miejsce leków mukoaktywnych w przewlekłych chorobach obturacyjnych układu oddechowego Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: leki mukoaktywne, POChP, PZO

Gruźlica 2011 – aktualności w diagnostyce i leczeniu Autorzy: Magdalena Nowacka-Mazurek, Aleksandra Safianowska slowa kluczowe: gruźlica, gruźlica utajona, IGRA,testy NAA

Wywiad chorobowy – ważny moment w kontakcie lekarza rodzinnego z chorym z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi Autorzy: Grzegorz Janczewski slowa kluczowe: wywiad chorobowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi

Bezsenność – współczesne poglądy na diagnostykę, patogenezę i leczenie Autorzy: Michał Skalski slowa kluczowe: bezsenność, patogeneza, leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne

Diagnostyka i terapia choroby refluksowej przełyku Autorzy: Grzegorz Wallner, Wioletta Masiak, Tomasz Pedowski, Jan Wallner slowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku (ChRP), inhibitory pompy protonowej (IPP), monitorowanie przełyku metodą impedancji połączonej z pH-metrią, endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria przełyku, fundoplikacja laparoskopowa

Dziecko z biegunką – problem dla lekarza POZ Autorzy: Elżbieta Czkwianianc slowa kluczowe: biegunka ostra, przewlekająca się i przewlekła, choroby dzieci, etiopatogeneza biegunek, rotawirusy, postępowanie w biegunce u dzieci

Nieprawidłowości w zakresie układu moczowego w przebiegu przewlekłego zaparcia stolca u dzieci Autorzy: Ryszard Makosiej, Elżbieta Czkwianianc slowa kluczowe: nawracające infekcje układu moczowego, moczenie nocne, popuszczanie moczu w ciągu dnia, przewlekłe zaparcie stolca, dzieci

Nadreaktywność pęcherza moczowego u dorosłych – definicje, diagnostyka i leczenie Autorzy: Sylwia Bender, Piotr Dzigowski, Cezary Torz, Piotr Radziszewski slowa kluczowe: pęcherz nadreaktywny, parcia naglące, nietrzymanie moczu, badanie urodynamiczne, leki antycholinergiczne, toksyna botulinowa

Łagodny rozrost stercza, patofizjologia, diagnostyka i leczenie Autorzy: Piotr Dzigowski, Sylwia Bender, Cezary Torz, Piotr Radziszewski slowa kluczowe: łagodny rozrost stercza,PSA,leczenie farmakologiczne,leczenie chirurgiczne

Włóknienie zaotrzewnowe – rzadka, ale ważna przyczyna pozanerkowej niewydolności nerek: obraz kliniczny i leczenie Autorzy: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Monika Wieliczko slowa kluczowe: włóknienie zaotrzewnowe, niedrożność moczowodów, niewydolność nerek, ureteroliza, glikokortykosteroidy, tamoksyfen

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem