Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 3 z.2 (254)

MARZEC 2011
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Nagła utrata świadomości – praktyczny przewodnik Autorzy: Małgorzata Lelonek slowa kluczowe: omdlenia, diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, monitorowanie EKG, leczenie

Leki beta-adrenolityczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: choroby układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca,wytyczne, β-adrenolityki

Leki antyarytmiczne Autorzy: Artur Klimczak, Marcin Rosiak slowa kluczowe: leki antyarytmiczne, choroba wieńcowa, zawał serca

Inhibitory konwertazy angiotensyny w niewydolności serca Autorzy: Piotr Jakubowski, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: inhibitory konwertazy angiotensyny,terapia,badanie kliniczne,niewydolność serca,dysfunkcja lewej komory,niewydolność nerek,kaszel

Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany Autorzy: Tomasz Ciurus slowa kluczowe: układ renina-angiotensyna-aldosteron, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, blokery receptora angiotensyny II

Leki złożone w kardiologii Autorzy: Joanna Lewek, Paweł Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz slowa kluczowe: leki złożone, kardiologia

Antagoniści aldosteronu Autorzy: Renata Michalak, Wojciech Zieleniewski, Jarosław Drożdż slowa kluczowe: renina, angiotensyna, aldosteron, antagoniści aldosteronu, spironolakton, eplerenon

Azotany Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Marcin Rosiak slowa kluczowe: azotany (nitraty), choroba wieńcowa, dusznica bolesna, zawał serca

Statyny w chorobie wieńcowej Autorzy: Karolina Wojtczak-Soska, Małgorzata Lelonek slowa kluczowe: statyny,choroba wieńcowa, LDL

Miejsce fibratów w terapii zaburzeń lipidowych Autorzy: Daria Bałczewska, Marcin Rosiak slowa kluczowe: fibraty, fenofibrat, zaburzenia lipidowe, hiperlipidemia, hipertriglicerydemia, choroba wieńcowa

Glikozydy naparstnicy Autorzy: Arkadiusz Retwiński slowa kluczowe: niewydolność serca, glikozydy naparstnicy, digoksyna, zatrucie glkozydami naparstnicy

Doustne leki przeciwpłytkowe Autorzy: Andrzej Kobyłecki slowa kluczowe: ostre zespoły wieńcowe, prasugrel, zakrzepica w stencie, potrójna terapia antyagregacyjna

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem