Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 4 (255)

KWIECIEŃ 2011
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Terapia astmy osób dorosłych i dzieci powyżej 5. r.ż. według najnowszych wytycznych GINA Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: kontrola astmy,zaostrzenia astmy,leczenie astmy,zalecenia GINA

Test Kontroli Astmy – użyteczne narzędzie monitorujące objawy astmy oskrzelowej w rękach pacjentów i lekarzy praktyków Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Kuna slowa kluczowe: Test Kontroli Astmy (ACT™),astma oskrzelowa,zapalenie,wziewne glikokortykosteroidy,jakość życia

Fenotypy astmy – przełom czy „dzielenie włosa na czworo”? Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,astma ciężka,fenotypy,endotypy,analiza klasterowa

Beklometazon z formoterolem w postaci superdrobnocząstkowego aerozolu – czy można osiągnąć więcej? Autorzy: Piotr Kuna, Katarzyna Jarmakowska slowa kluczowe: beklometazon/formoterol,terapia kombinowana,astma,POChP,superdrobnocząstkowy aerozol

Astma i alergiczny nieżyt nosa: wspólna choroba dróg oddechowych i wspólne leczenie – dlaczego istnieje ARIA? Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,alergiczny nieżyt nosa,ARIA,GRADE

Astma ciężka – definicje i standardy diagnostyki Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma ciężka,diagnostyka astmy ciężkiej,choroby współistniejące z astmą ciężką

Praktyczne wskazówki dotyczące terapii omalizumabem Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: ciężka astma,omalizumab,leczenie,IgE,alergia

Odmienności w leczeniu astmy u chorych palących tytoń Autorzy: Damian Tworek, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,palenie tytoniu,leczenie

Porównanie depozycji regionalnej i dostępności płucnej aerozolu propionianu flutikazonu uzyskiwanego z różnych formulacji proszków do inhalacji Autorzy: Tomasz R. Sosnowski, Arkadiusz Moskal slowa kluczowe: aerozol,inhalator proszkowy,modelowanie depozycji,formulacja

Zaostrzenia u chorych na astmę oskrzelową i POChP – czy można im zapobiegać, stosując doustne szczepionki antybakteryjne? Autorzy: Michał Panek, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna slowa kluczowe: zaostrzenie,astma oskrzelowa,POChP,zapalenie,szczepionki przeciwbakteryjne,modulacja odpowiedzi immunologicznej

Epigenetyka astmy oskrzelowej Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna slowa kluczowe: astma,genetyka astmy,epigenetyka astmy

Marsz alergiczny u dzieci – czy interwencja lekarska może go zatrzymać? Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: marsz alergiczny,atopowe zapalenie skóry,astma,dzieci

Atopowe zapalenie skóry – obecny stan wiedzy i implikacje terapeutyczne Autorzy: Joanna Narbutt, Piotr Kuna slowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry,alergia,dzieci,leczenie,astma

Alergiczne zapalenie spojówek Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczne zapalenie spojówek,sezonowe alergiczne zapalenie spojówek,atopowe zapalenie rogówki i spojówek,wiosenne zapalenie rogówki i spojówek,całoroczne alergiczne zapalenie spojówek,olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek

ARIA 2010 – rewolucja czy restytucja Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczny sezonowy nieżyt nosa,alergiczny przewlekły nieżyt nosa,astma,wytyczne,ARIA

Nowoczesne leczenie alergicznego nieżytu nosa lekami przeciwhistaminowymi Autorzy: Damian Tworek, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa,leki przeciwhistaminowe,ARIA 2010

Leki przeciwleukotrienowe w terapii polipów nosa Autorzy: Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna slowa kluczowe: polipy nosa,mediatory zapalenia,leczenie,leki przeciwleukotrienowe,inhibitory leukotrienów,montelukast,zafirlukast,zileuton

Dowody na skuteczność preparatów alergenowych – aktualny stan wiedzy Autorzy: Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia,alergia,szczepionki,astma,alergiczny nieżyt nosa

Immunoterapia podjęzykowa – szansa czy zagrożenie? Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: immunoterapia,alergia,astma,alergiczny nieżyt nosa,SLIT

Czy możemy modyfikować przebieg alergii pokarmowej immunoterapią? Autorzy: Jadwiga Kaczmarek, Piotr Kuna slowa kluczowe: alergia pokarmowa,immunoterapia

Praktyczne wskazówki do samodzielnego stosowania adrenaliny przez chorych ze wstrząsem Autorzy: Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna slowa kluczowe: anafilaksja,reakcja anafilaktyczna,adrenalina,autostrzykawka,ampułko-strzykawka

Indakaterol, nowa jakość w leczeniu chorób obturacyjnych Autorzy: Piotr Kuna, Katarzyna Jarmakowska slowa kluczowe: indakaterol,astma,POChP,długo działający β2-mimetyk

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem