Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VIII, NR 5 z.2 (90)

MAJ 2000
Temat: HEPATOLOGIA, HIV/AIDS
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Wirusowe zapalenia wątroby: problemy postępowania Autorzy: Piotr Zaborowski, Janusz Cianciara slowa kluczowe: leczenie kombinowane,przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C,leczenie interferonem,wzw B,wzw C,HBV,HCV

Odrębności przebiegu zakażenia wirusem B zapalenia wątroby u dzieci Autorzy: Barbara Kowalik-Mikołajewska, Ewa Talarek, Małgorzata Aniszewska slowa kluczowe: interferon alfa,zakażenie okołoporodowe,przewlekłe zapalenie wątroby typu B,lamiwudyna,leczenie zapalenia wątroby,tolerancja immunologiczna na zakażenie,wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci,marskość wątroby,wzw B,HBV

Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby u dzieci Autorzy: Małgorzata Aniszewska, Barbara Kowalik-Mikołajewska slowa kluczowe: HCV,przewlekłe zapalenie wątroby typu C,leczenie zapalenia wątroby,transmisja wertykalna,wzw C

Włóknienie wątroby - próby leczenia Autorzy: Joanna Kozłowska slowa kluczowe: włóknienie wątroby,leczenie włóknienia,patogeneza

Objawy pozawątrobowe u chorych z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby Autorzy: Joanna Jabłońska slowa kluczowe: HBV,HCV,przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby,manifestacje pozawątrobowe,wzw B,wzw C

Postępy w zapobieganiu wirusowemu zapaleniu wątroby typu A Autorzy: Henryk Jan Hryniewicz slowa kluczowe: epidemiologia,wzw A,szczepionki,szczepienia ochronne,grupy ryzyka,HAV

Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B Autorzy: Tomasz Mikuła slowa kluczowe: wzw B,HBV,szczepionki,profilaktyka,HBsAg

Praktyczne zasady postępowania z chorymi zakażonymi HIV Autorzy: Aneta Cybula, Tomasz Mikuła, Piotr Zaborowski slowa kluczowe: HIV,pozarządowe ośrodki pomocy,AIDS,diagnostyka HIV,zakażenie HIV

Odmienności przebiegu i leczenia zakażenia HIV u dzieci Autorzy: Magdalena Marczyńska slowa kluczowe: HIV,AIDS,zakażenie HIV,leczenie HIV,AIDS u dzieci

Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem