Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XIX, NR 6 (258)

CZERWIEC 2011
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Zapalenie płuc pozaszpitalne – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: zapalenia płuc pozaszpitalne, metody diagnostyczne, antybiotykoterapia

Zakażenia układu oddechowego u kobiet w ciąży Autorzy: Joanna Hermanowicz-Salamon slowa kluczowe: ciąża, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dolnych dróg oddechowych, bezpieczeństwo leczenia zakażeń w ciąży

Zakażenia oportunistyczne – trudności diagnostyczno-terapeutyczne Autorzy: Piotr Korczyński slowa kluczowe: zakażenia oportunistyczne, zaburzenia odporności, grzybica kropidlakowa (Aspergilus), wirus cytomegalii

Wpływ fenotypu POChP na efekty terapeutyczne Autorzy: Krzysztof Karwat slowa kluczowe: fenotypy POChP, różowy sapacz, siny obrzęknięty, mediatory zapalne, leczenie POChP

Miejsce nowej grupy leków przeciwzapalnych w POChP Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: POChP, zaostrzenie, PDE4 inhibitor, roflumilast, fenotyp

Leki rozkurczowe w POChP i w astmie w świetle badań klinicznych Autorzy: Renata Jankowska slowa kluczowe: leki rozkurczowe, POChP, astma

Leki cholinolityczne w POChP i astmie w świetle badań klinicznych według EBM Autorzy: Małgorzata Farnik, Władysław Pierzchała slowa kluczowe: leki cholinolityczne, POChP, astma, tiotropium

Erdosteina w obturacji dróg oddechowych Autorzy: Renata Rubinsztajn, Ryszarda Chazan slowa kluczowe: erdosteina, przewlekłe zapalenie oskrzeli, POChP

Szczepienia i leczenie immunomodulacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych Autorzy: Tadeusz Płusa slowa kluczowe: szczepionki, immunomodulacja, choroby obturacyjne

Wskazania do nieinwazyjnej wentylacji u dorosłych Autorzy: Jacek Nasiłowski slowa kluczowe: nieinwazyjna wentylacja, niewydolność oddechowa, wspomaganie wentylacji

Termoplastyka oskrzelowa w leczeniu astmy Autorzy: Rafał Krenke slowa kluczowe: bronchofiberoskopia, astma, termoplastyka oskrzelowa, mięśnie gładkie oskrzeli, nadreaktywność oskrzeli

Rozsiane miąższowe choroby płuc (RMCHP) – standardy postępowania Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: rozsiane miąższowe choroby płuc, postępowanie diagnostyczne, HR-CT, biopsja płuc

Czynniki prognostyczne i predykcyjne w niedrobnokomórkowym raku płuca Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, leczenie, czynniki predykcyjne, rokowanie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem